Uppehållsrätt

En EU-medborgare med pass eller nationellt id-kort, får vistas i Sverige i tre månader. I den här lektionen pratar vi om uppehållsrätten i Sverige, vad den så kallade ”tremånaders-regeln” är, och hur ett arbete påverkar uppehållsrätten.

Uppehållsrätt

Syfte och mål: Detta verktyg är till för dig som volontär som vill fördjupa dig i uppehållsrätten och som kanske också vill hjälpa någon att få förlängd uppehållsrätt.  

Det går också att göra en informationsträff omkring ämnet och använda material och diskussionsfrågor nedan.

Material: 

Informationstext om uppehållsrätt

- Svenska

- Rumänska (kommer snart)

- Bulgariska (kommer snart)

DISKUSSIONSFRÅGOR

Vad krävs för att få vistas i Sverige?
Vad krävs för att få vistas i EU?
Vad innebär Schengen-avtalet?
Vad behöver man för att få förlängd uppehållsrätt?
Vad är ”tremånadersregeln”?

Lagtexter

"Tremånadersregeln" kommer från den svenska utlänningslagen som i sin tur bygger på EU:s så kallade rörlighetsdirektiv från 2004.

Som följer av artikel 20 och 21 i Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt från 2012 (ofta kallat EU-fördraget) har dock envar i unionen rätt att fritt röra sig i och mellan medlemsstaterna och att uppehålla sig där. Som framgår av artikel 21 är det endast genom fördraget, eller ett särskilt förfarande, som den rätten får inskränkas.

Fördraget är den mest grundläggande rättskällan i EU och det innebär att nationella lagar och EU:s direktiv inte får bryta mot fördraget.

Det råder delade meningar om hur man ska tolka uppehållsrätten i EU och vad som egentligen gäller för EU-medborgare. 

Utlänningslagen om tremånadersregeln

Fria rörligheten inom EU

Länkar

http://translate.google.se