Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen men allemansrätten innebär också skyldigheter. En del av konflikterna mellan utsatta EU-medborgare och svenskar handlar om nedskräpning och missbruk av allmänna platser och natur.

Ta hand om naturen. Plocka upp efter dig. Följ lagar och regler.

Syfte och mål: Ge kunskap om de regler, lagar och förväntningar som finns kring att vistas i naturen och på allmän plats i Sverige, och därigenom undvika onödiga konflikter.  

Tillvägagångssätt: Genomför lektionen i den takt som känns bra. Powerpoint-presentationen kan pausas mellan varje bild. Låt deltagarna diskutera och ställa frågor.

Tidsåtgång: Räkna med att lektionen tar 30–40 minuter, beroende på om det blir diskussion och frågor.

Utrustning:
Möjlighet att visa Powerpoint (dator, smartphone eller Ipad). I en lektionslokal: dator med projektor och duk, alternativt en tv-skärm.
Penna och papper, till alla, även om alla inte kan skriva. Inkludering är viktig.

Material:
Powerpoint-presentation med bilder om vad allemansrätten innebär. Det finns ett ”talmanus” med information kring varje bild på svenska, engelska, bulgariska och rumänska. Det finns även inspelat tal på bulgariska och rumänska till varje bild.

   -   Bulgariska 

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.