Att tänka på

- några goda råd vid alla typer av språkträning.

Möte med ovana elever

De utsatta EU-medborgare som vi vänder oss till har ofta haft mycket kort, eller ingen, skolgång. Några har aldrig hållit i en penna, andra kan inte läsa. Några kommer här att vara ”elever” för första gången. Många har farit illa och har svåra erfarenheter av diskriminering i skolan i hemlandet.

Anpassa inlärningen och tempot till gruppen. Kan alla hänga med? Behöver någon en extra utmaning?

Många som kommer hit talar romani men även landets officiella språk, rumänska eller bulgariska. Tyvärr innebär det ofta att de inte fullt ut behärskar något av språken. Det kan vara bra att ha i bakhuvudet vid tolkning och översättning.

Var gärna väl förberedd inför träffarna och ha strukturen klar, men ge också utrymme för deltagarna att önska teman som de vill prata om och fraser de vill öva på. Det ökar både motivationen och energin.

Ofta går det bra att ha män och kvinnor i samma grupp. Det viktiga är att alla kommer till tals. Märker ni att männen dominerar kan det vara bra att dela upp deltagarna så att kvinnorna får utrymme att prata.

Undvik att ge könsstereotypa exempel som ”Mannen kör bil, han kör bil”. ”Kvinnan lagar mat, hon lagar mat”. Låt män städa och kvinnor arbeta och köra bil. Samma sak gäller känslor och adjektiv. Låt män gråta och kvinnor vara starka.

Använd tolk eller språkstöd om ni har tillgång till det. Det är också bra om alla fraser/ord som man tänkt använda finns nedskrivna på svenska och respektive hemspråk. Uppmuntra gärna deltagarna att skriva ner det svenska uttalet på sitt eget språk. Skicka med kursmaterial efter varje träff vilket ger möjlighet till att träna efter/inför nästa kurs.

Barn

Barn lär sig ofta snabbt ett nytt språk. Att lägga pussel, spela spel, rita eller att göra pärlplattor kan också vara ett sätt att lära sig. Tänk på att upprepning är nyckeln till språkinlärning.

Sång brukar också vara populärt. Använd gärna rörelsesånger som ”Huvud, axlar, knä och tå” eller ”I ett hus vid skogens slut”.

Det viktigaste för barnen är att ni skapar en miljö där de är välkomna och trygga så att det inte uppstår konflikter för att de upplevs som stökiga eller högljudda. Det är bra om det finns ett enskilt rum för barnen och någon som ser efter dem och sysselsätter dem.

Ska ni ordna regelrätt verksamhet för barn behövs föräldrarnas medgivande. Förklara för föräldrarna varför det är viktigt.

Till dig som IDEELL

Det är bra om gruppen med ideella har en utvärdering efter varje träff. Vad gick bra, mindre bra och vad har vi själva lärt oss under träffen?

Olika typer av ledare behövs.

  • Det är bra om någon pratar besökarnas språk, men inget måste.

  • Kanske finns kunskaper i era egna led, SFI-lärare med kreativa metoder att lära ut språk?

  • Finns volontärer med goda språkkunskaper? Många EU-medborgare från Rumänien och Bulgarien talar italienska, spanska, polska eller tyska efter att ha gästarbetat i olika länder.

SFI är svårt i praktiken

Alla som har uppehållsrätt i Sverige har rätt till SFI (Svenska för invandrare)-undervisning. Mer om begreppet uppehållsrätt.

I verkligheten är det få kommuner som tillämpar skollagen på det här sättet. De flesta hävdar att man behöver ett svenskt personnummer för att skriva in sig på SFI.  

Ett annat hinder är att utsatta EU-medborgare i praktiken har svårt att delta i SFI eftersom lektioner på dagtid flera gånger i veckan innebär att de går miste om inkomster. Det betyder inte att man inte ska slåss för möjligheten om någon vill skriva in sig på SFI! Det kan göra stor skillnad att få den möjligheten.