Digital kommunikation

Att lära sig digital kommunikation ger mer makt över tillvaron. Vi fokuserar i första hand på e-post med bifogade filer. Det är den mest användbara kontaktvägen till andra människor, myndigheter och arbetsmarknad i Sverige.

E-posten in i samhället

Att utbilda människor i digital kommunikation är ett snabbt sätt att öka känslan av egenmakt och social inkludering. Digital kommunikation är ett stort begrepp men i det här sammanhanget menar vi e-post, och bifogade filer i form av texter, bilder och videor. Det vill säga den mest användbara digitala grundkompetensen.

I Sverige krävs mer än vilja för att ta sig ur en utsatt situation av fattigdom.

  • Myndigheter, företag och privatpersoner kräver att man kan kommunicera med e-post.

  • Du behöver en e-postadress för att kunna skriva in dig och få tillgång till olika tjänster.

  • De flesta arbetsgivare vill att man använder e-post när man söker arbete och det räcker inte med en e-postadress, man förutsätts också kunna skicka mejl, och bifoga och ta emot filer.

I Sverige har många människor tillgång till datorer och smartphones. De digitala plattformarna har blivit nödvändiga när vi ska interagera med samhället.

Utsatta EU-medborgare är ofta ovana vid datorer och kommer från länder där digitaliseringen inte kommit lika långt som i Sverige.

Det innebär inte att de har svårt att lära sig. Att kommunicera digitalt är många gånger lättare än att skriva brev för hand eller att tala ett annat språk. I digital kommunikation används tecken och emojis och det finns hjälpverktyg kring språk och stavning.

Med det här verktyget hjälper du utsatta EU-medborgare till mer egenmakt och social inkludering.

Innan ni sätter igång

Innan ni sätter igång är det bra att prata med deltagarna för att se vilken tillgång till smartphones eller datorer de har. Kanske behöver ni börja med en insamling eller be om sponsring. En äldre smartphone och ett kontantkort räcker långt. Exempel på hur ni kan söka resurser:

  • Kolla runt bland företag om de kan tänka sig att sponsra.

  • Lokala hjälpgrupper på Facebook där ni kan efterlysa begagnade mobiler.

  • Fonder

  • Medel i den lokala församlingen

  • Bidrag från hjälporganisationer

Ta reda på vilka som har tillgång till smartphones och datorer. Många kvinnor har bara tillgång till digital kommunikation genom sina mäns konton. Kanske får hela kursen starta med ett samtal kring den sortens tillgänglighet.

I Sverige ser vi digital kommunikation som något personligt. Förklara hur det fungerar här, att var och en har en egen mejladress. Man söker till exempel inte jobb via sin makes e-postadress och man kan inte ange en anhörigs bankkonto för löneutbetalning.

De Youtube-filmer som finns i materialet riktar sig till vuxna, men kan även användas av och för barn.

Ge det tid

Genomgångarna kan hållas i princip var som helst där det finns wifi. Det behövs  tillgång till internet och idag finns wifi på många platser runt om oss. Men det är positivt om det finns en lokal, till exempel ett konferensrum i ett församlingshem, där man kan arbeta med storbildsskärm och ha en mer lektionsliknande genomgång.

Det viktigaste är att deltagarna känner sig bekväma och välkomna. Kanske är personen som önskar hjälp att skaffa e-postadress mer trygg och bekväm vid ett bord på McDonalds eller i ett rum på biblioteket?

Fråga alltid gruppen eller personen vad de föredrar.

Tillgången till digitala verktyg är en viktig fråga. Ta reda på vem som bestämmer över de digitala tillgångarna i deltagarnas omgivning. Äger bara mannen i familjen en smartphone? Vilka får använda den? Kanske är det där diskussionen ska börja.

Ta det lugnt. Kolla att alla hänger med. Teknik kan strula även för den som är van.

Ofta tar saker längre tid än ni planerat. Olika saker ser olika ut på olika telefoner/datorer/ipads och teknik har tyvärr ofta en tendens att krångla. Låt varje moment ta tid. Att skapa ett e-postkonto på Google kan ta lite tid för den som har liten erfarenhet av att skriva och läsa. Tillsammans med den personen går det sen att öva på att skicka och ta emot mejl, skicka och bifoga filer, bilder etc.
Små undervisningsgrupper är bäst när det gäller den här typen av kunskap. Det är idealiskt om varje person har en handledare bredvid sig.