Trafikregler

Här går vi igenom några viktiga saker som gäller svensk trafiklagstiftning och samspelet i trafiken. Till exempel att en bil eller husvagn bara får stå i 24 timmar på en och samma plats och att bilen måste besiktigas.

Syfte: Öka målgruppens kunskap om Sveriges trafikregler och vad trafikvett innebär. Det vill säga hur man beter sig i trafiken.  

Tidsåtgång: Ca 30-40 minuter, beroende på om det blir mycket diskussioner och frågor.

Utrustning: 

  • Möjlighet att visa Powerpoint (dator, smartphone eller Ipad). I en lektionslokal: dator med projektor och duk, alternativt en tv-skärm.

  • Penna och papper, till alla, även om alla inte kan skriva! Inkludering är viktig.

  • Om möjligt tolk för att även fånga upp deltagarnas följdfrågor och tankar. 

Upplägg för träffen:

Eller visa filmen: "Trafikvett"

- Rumänska

- Bulgariska

Genomför lektionen i den takt som känns bra. Pausa presentationen om det behövs. Var lyhörd för frågor eller misstolkningar.
Besvara funderingar med hjälp av tolk, Google translate och/eller kroppsspråk. https://translate.google.se.

  • Avsluta träffen, tacka för intresset och meddela om det bli fler träffar.

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.