Språkcafé

Språkcafé eller språkträning innebär att man träffas regelbundet, gärna en gång i veckan, med fokus på att kommunicera. Tanken är att mötas som jämlikar och lära av varandra.

En vuxen person som lär sig ett nytt språk behöver upprepa ett nytt ord 30 gånger innan hen kan det!

Syfte: Att genom samtal kring caféborden lära av varandra.

Mål: Att utifrån förutsättningar erbjuda språkträning.

Tidsåtgång: Varje träff tar cirka 2 timmar. Man kan dela på ansvaret att bestämma övningar eller tema för varje träff.

Material: För ett språkcafé behövs en lokal med flera mindre bord så att man kan dela upp sig i grupper. Det är också bra om det finns whiteboard eller blädderblock samt skrivmaterial till alla.

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.

På språkcafé lär vi av varandra

Kring caféborden lär alla av varandra genom samtal. Det finns ett tema till varje träff. Deltagarna kan vara med och välja tema till nästa eller framtida träffar.

Det kan vara enklare att ordna ett språkcafé än en regelrätt språkkurs. Särskilt om ni är ideella med begränsad tid. Träffarna är mer informella. Man behöver inte tolk och flera kan dela ansvaret. Ni kan turas om att leda träffarna och skaffa fram material.

Nackdelen jämfört med en regelrätt kurs är att det inte byggs upp samma förtroende med olika ledare från gång till gång. Även deltagargruppen kan skifta och ibland kommer bara några få. Det kan påverka engagemanget hos dem som ställer upp frivilligt.

Men det är möjligheterna som sätter ramarna! Hitta förutsättningar och former som passar hos er och era deltagare. Testa och se vad som fungerar!

För ett språkcafé behövs en lokal med flera mindre bord så att man kan dela upp sig i grupper.

Så kan en språkcafé-träff gå till

 • 18.30: Volontärerna träffas. Den ansvarige för träffen går igenom materialet så att alla känner till vad ni ska prata om eller göra. Ställ fram fikat.

 • 19.00: Caféet öppnar.

 • 19.00–21.00: Besökarna kommer i omgångar. En volontär hälsar välkommen, visar var de kan hänga ytterkläder och ta fika innan de hänvisas till platser vid caféborden.

 • Planera för minst en volontär vid varje bord.

 • Börja med en presentationsrunda. Öva fraser som ””Jag heter NN. Jag är xx år och kommer från YY.”

 • Kör gärna en runda och fråga hur alla mår. Då slipper man kanske fundera över varför någon verkar tystlåten eller oengagerad.

 • Volontären inleder samtalet och presenterar kvällens tema: ett spel, ett material etc. Tanken är att alla ska prata med varandra på svenska, och volontären har koll på att alla kommer till tals, ställer frågor, visar och förklarar.

 • 20.45 Samtalen avslutas och alla bryter upp.

 • 21.00 Volontärerna samlas och pratar igenom kvällen. Är det något man behöver ta med sig och tänka på till nästa gång?

De flesta språkcaféer hittar på eget material och egna metoder allt eftersom. Under rubriken Övningsmaterial har vi samlat en del färdigt material, liksom ett antal bra hemsidor där man kan hitta ytterligare material.

ÖvningsMaterial

Klicka här för tips på färdiga övningar. 

här finns mycket inspiration och färdigt pedagogiskt material

 

Appar

 • Fun easy learn

 • Google translate

 • ATi Studios

 • Babbel

 • Learn 50 languages