Arbetsrätt

I det här verktyget hjälper vi utsatta EU-medborgare med information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vad arbetsgivare förväntar sig, hur en löneutbetalning går till och vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med.

Arbetsrätt

Syfte: Det finns två syften. Dels att informera de som fått erbjudande om en anställning om vad som förväntas av dem på en arbetsplats. Dels att hjälpa dig som försöker hjälpa någon att hitta ett jobb.

Mål: 

Öka möjligheterna till att få och behålla ett arbete.

Material:

Informationstext "Arbetsrätt"

- Svenska

- Rumänska (kommer snart)

- Bulgariska (kommer snart)

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.

 Till dig som Volontär

 Det kan vara enklare att få jobb via en privat kontakt men det är Arbetsförmedlingens uppgift att hjälpa alla.
Att skriva in sig på Arbetsförmedlingen kan underlätta möjligheten till uppehållsrätt. Läs mer om uppehållsrätt.

I Sverige är arbetsmarknaden starkt digitaliserad. Arbetsförmedlingens Jobbskills är en databas där asylsökande och nyanlända kan lägga in sina cv:n och uppgifter så att de blir synliga för olika arbetsgivare.

Det är också så att många arbeten bara går att söka genom att skicka sitt cv med e-post. Upplägget kan därför vara att hjälpa till att skriva cv samt skapa en e-post adress och att lära sig bifoga cv.

utrustning

Möjlighet att visa webbsidor (dator, smartphone eller Ipad). I en lektionslokal: dator med projektor och duk, alternativt en tv-skärm.
Penna och papper, till alla, även om alla inte kan skriva. Inkludering är viktig.

Resurser