Rökning förbjuden

Rökning påverkar inte bara rökarens hälsa utan hela omgivningen. I Sverige är rökning förbjuden i de flesta lokaler och sammanhang. Så är det inte i alla länder. I den här lektionen diskuterar vi var det är förbjudet att röka och varför.

Syfte och mål: Orientering om var det är förbjudet att röka i det svenska samhället. Deltagarna får insikt i hälsofaran för dem själva och deras barn och omgivning.

Beskrivning: Gå igenom informationstexten och följ upp med diskussionsfrågor.

Material: Informationstext

Powerpoint

- Svenska

- Rumänska - med tal

-Bulgariska - med tal

Film

- Rumänska

- Bulgariska

Utrustning: Penna och papper, till alla, även om alla inte kan skriva. Inkludering är viktig.

Tidsåtgång: Den här informationen tar inte lång tid att gå igenom. Men det är viktigt att ha tid till frågor och diskussion. Därför är det extra bra att ha med en tolk och att ge utrymme åt funderingar och jämförelser mellan olika attityder till rökning.

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.

 

Här är det förbjudet att röka 

  • Där det finns barn och ungdomar. Till exempel skolgårdar, utanför förskolor och fritidshem. Och naturligtvis inne i skolor, förskolor och andra lokaler.  

  • Hos doktorn, tandläkaren, på vårdcentralen och sjukhuset. I alla lokaler som är till för sjukvård och hälsovård.

  • Alla lokaler där många människor samlas. Samlingsrum och matsalar hos dem som bor tillsammans, till exempel på ett härbärge eller vandrarhem.

  • Bussar, tåg, spårvagnar, flygplan, tunnelbana och andra fordon där människor reser tillsammans. Man får inte heller röka där man väntar på bussen eller tåget.

  • Restauranger, caféer, pubar och andra ställen där människor äter och dricker inomhus.

  • Lokaler som hyrs ut till olika sällskap eller där man har evenemang och fester för allmänheten.

  • På arbetsplatser. Om inte arbetsgivaren säger att det är tillåtet att röka är det förbjudet.

  • På många offentliga platser och arbetsplatser hänvisas rökare till särskilda rökrum, eller ytor utomhus, som skyltats med "rökning tillåten".

Folkhälsomyndighetens information om rökfria lokaler. 

Varför är det farligt att röka?

Det är dåligt för hälsan att röka. Både rökaren och de som är nära kan bli sjuka av röken.

Lungorna har till uppgift att fylla kroppen med syre. När vi andas in fylls lungorna med luft som innehåller syre. Hjärtat pumpar blodet till lungorna, blodet hämtar upp syret och pumpar det vidare ut i kroppen.

När alla kroppens organ fått syre pumpas blodet tillbaka till lungorna med slaggprodukter, som kroppen inte behöver. Man kan beskriva det som smutsig och använd luft, den kallas koldioxid och andas ut med lungorna.

När vi andas in blir bröstkorgen större och när vi andas ut blir bröstkorgen mindre. Lägg en hand på bröstkorgen och känn hur bröstet och magen rör sig. Det är farligt att röka, då förstörs våra lungor och vi kan få lungsjukdomar som lungcancer och kol.

Om ni vill lära er mer om kroppen hittar ni mer information här.

Länkar