Närbild på en bok och händerna som håller i den.

Därför engagerar sig Svenska kyrkan i arbetet för utsatta EU-medborgare

Medkänsla och viljan att engagera sig för andra är grundläggande mänskliga egenskaper. Detta engagemang knyter an till en bärande tanke i kristen tro om att vi människor är skapade för att leva tillsammans. Som medmänniskor är vi varandras angelägenhet. Kristen tro bärs av övertygelsen om alla människors lika värde och vikten av att bemöta varje människa med respekt och omsorg. Villkoren för de som lever i utsatthet angår oss alla.

Att erbjuda stöd till den som är i behov av det, oavsett medborgarskap eller juridisk status, är en del av det diakonala uppdraget. Därför är det naturligt för Svenska kyrkan att på olika sätt engagera sig för utsatta EU-medborgare, både här i Sverige och i deras hemländer. Ett särskilt ansvar finns att uppmärksamma barns situation och behov.

(Texten tagen från Support Migration, Svenska kyrkans intranät rörande migration).

Genom det diakonala arbetet arbetar Svenska kyrkan på många sätt för att motverka fattigdom och hunger. Det är och har alltid varit en central del av kyrkans uppdrag att ta ställning för den som lever i en utsatt situation.

Läs mer om Svenska kyrkan arbete mot fattigdom i Sverige.