Våld i nära relationer

I Sverige är det ett brott att vara våldsam mot en familjemedlem. Det är förbjudet att slå barn och att tvinga till sig sex med den man är gift med. Våld i nära relationer behöver inte bara handla om konflikter inom ett par. Även barn, föräldrar och syskon är närstående.

Syfte: I det här avsnittet går vi genom våld, hot och tvångsäktenskap och ger tips om vart man kan vända sig för att få hjälp om man blir slagen, hotad eller tvingad av en familjemedlem.

Mål: Att alla ska veta vad som är ett brott och att de kan anmäla om de blir utsatta för ett brott.

Utrustning: Dator eller smartphone och projektor för att visa PPT eller film.

Material: PPT eller film och lappen med viktiga telefonnummer utskriven.

Tidsåtgång: 15-60 min

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.

 FÖRSLAG TILL UPPLÄGG

Detta är ett ganska svårt ämne att prata om och reaktionen kan bli att ”Det där är mellan oss” eller ”Så här gör vi hemma”. Ibland kan det vara lättare att ha lektionen om man delar upp kvinnor och män och en man talar med männen och en kvinna med kvinnorna. Det är viktigt att det inte uppfattas som att kvinnorna avslöjar en massa saker som männen inte vill att de ska avslöja, utan var tydlig med att idag pratar vi om det här generellt. Vi nämner inga namn och pekar inte ut någon här.

Gå först igenom PPTen eller filmen nedan. Samtala sedan i helgrupp eller i mindre grupper utifrån frågorna:

Om möjligt, återsamla gruppen och plocka upp vad de olika grupperna har pratat om. Dela till sist ut en lapp där några av de viktiga telefonnumren nedan finns med. Var noga med att dela ut till både kvinnor och män.

  • Hur ser lagstiftningen ut i ert hemland?/ Hur funkar det i ert hemland?

  • Lyder våld i nära relation under allmänt åtal? Alltså, kan vem som helst anmäla i ert land?

MATERIAL

Powerpoint "Våld i nära relationer"

Talmanus till powerpoint "Våld i nära relationer"

Film "Våld i nära relationer"

- Rumänska

- Bulgariska