Språkkurs på tio lektioner

Det ska vara enkelt att sätta igång. Den här språkkursen är uppbyggd på tio lektioner med olika teman. Deltagarna kan hoppa in i kursen när som helst.

Syfte: Göra det möjligt att med enkla medel bedriva språkkurs.

Mål: Att utrusta målgruppen med vardagssvenska.

Tidsåtgång: Tio gånger ungefär en timme plus förberedelser och kanske efterstök.

Material: Varje lektion innehåller en instruktion kring vad som behövs för den lektionen. Det är bra att ha samma lokal under hela kursen och att det finns tillgång till skrivmaterial och blädderblock eller whiteboard.

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.

Den här språkkursen är uppbyggd på tio lektioner med olika teman. Deltagarna kan hoppa in i kursen när som helst. Repetera gärna samma moment och material flera gånger. 

Repetition är viktig, ja nödvändig, när man lär sig ett språk. En vuxen person som lär sig ett nytt språk kan behöva repetera ett ord 30 gånger innan det sitter.

Det ska vara enkelt att komma igång. Här finns en grundstruktur och ett material att utgå ifrån om ni ska jobba med en avgränsad grupp under lektionsliknande former.

Lektionerna följer en struktur där man börjar med hälsningsfraser och sedan går över till svårare uttryck.

Varje lektion är fristående, så välj valfri lektion att börja med. Utgå från vad deltagarna behöver och frågar efter.

Material

Innehåll till tio lektioner

Rumänska:
Lektion 1: Vad heter du?
Lektion 2: Personliga pronomen / Underlag
Lektion 3: Kroppen / Övningsblad
Lektion 4: Alfabetet / Alfabetet i bilder / Alfabetet på rumänska
Lektion 5: Veckodagar
Lektion 6: Månader, datum och årstider
Lektion 7: Verb
Lektion 8: Samhällskunskap
Lektion 9: Jag är / Jag har
Lektion 10: Sammanfattning och förslag på nästa steg

Bulgariska:
Lektion 1: Vad heter du?
Lektion 2: Personliga pronomen / Underlag
Lektion 3: Kroppen / Övning
Lektion 4: Alfabetet / Alfabetet i bilder
Lektion 5: Veckodagar
Lektion 6: Månader, datum och årstider
Lektion 7: Verb
Lektion 8: Samhällskunskap
Lektion 9: Jag är / Jag har
Lektion 10: Sammanfattning och förslag på nästa steg

Övningsmaterial

Klicka här för tips på färdiga övningar. 

Om du har tips på eget material som du testat och tycker är bra, kan du under testperioden tom november 2018 bidra genom att kontakta Linnea Sjöström.

här finns mycket inspiration och färdigt pedagogiskt material

Appar

  • Fun easy learn

  • Google translate

  • ATi Studios

  • Babbel

  • Learn 50 languages