Skatt i Sverige

Genom att betala skatt har EU-medborgare chans att få del av välfärden. Det är även viktigt att deklarera och kunna få tillbaka pengar om man skattat för mycket. Det finns mycket att förlora genom att arbeta svart, dessutom blir man som svartarbetare ofta utnyttjad.

Syfte och mål: Förklara varför vi betalar skatt. Visa på de rättigheter och förmåner som skatten gör möjliga. Hjälpa till att förhindra svartarbete.

Beskrivning: Gå igenom frågorna tillsammans med en tolk.

Utrustning: Papper och penna, även om alla inte kan läsa och skriva. Inkludering är viktig.

Material:
Infotext, blanketter, bild på deklarationsblankett och lagtexter.

Informationstext "Skatt i Sverige"

- Svenska 

Tidsåtgång: Informationen tar inte lång tid, däremot är det viktigt att ge utrymme för diskussion och funderingar kring skatt i Sverige och i hemlandet. Det är väldigt bra om man har tillgång till tolk!

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.

Tillvägagångssätt: Det bästa är om någon som kan språket kan läsa upp infotexten och leda en diskussion kring dessa frågor:

 Vilka erfarenheter har gruppen? Diskutera!

- Hur fungerar det med skatt i ert hemland? Vem betalar för skola, sjukvård och rättsväsende?

- Diskutera tre och tre eller fyra och fyra i fem minuter.

- Vill ni berätta? Hur fungerar det?

- Vad är den stora skillnaden mellan Sverige och ert hemland?