Språk

Språket är nyckeln. Inte bara till ordförståelse och grammatik utan också till insikt om det samhälle vi lever i. Här fokuserar vi i första hand på det talade språket och på verktygen språkkurs och språkcafé.

Språket är nyckeln till samhället

Språk är inte bara ordförråd och grammatik. Det ger också kunskap om samhället och det sociala samspelet, den där ”koden” som är så viktig att knäcka för att begripa sig på människor och kultur. Därför är just språkträning så viktig för integration och inkludering. 

I det här verktyget fokuserar vi på det talade, vardagliga språket. Det är viktigt att kunna göra sig förstådd och att förstå vad andra menar och uttrycker. I Sverige är det svårt att få arbete om man inte talar svenska.