Teologisk reflektion

’’För den enskilde tiggaren är detta inget val utan det enda sättet att överleva.’’

Det är ett av Svenska kyrkans uppdrag att hjälpa de som är mest utsatta. I den kategorin ingår de utsatta EU-medborgare som har blivit tvungna att lämna sina barn och familjer i hemlandet för att utanför butikerna i Sverige få ihop pengar till mat på bordet på sina barn.   

För de utsatta som tvingats hit på grund av fattiga förhållanden eller som har kommit hit med hjälp av kriminella är det människliga grundbehovet detsamma, för alla människor. Svenska kyrkans mål är att erbjuda en plats där vi möter människan bakom muggen. En plats där de kan känna värdighet och mänsklig värme. Speciellt blir detta viktigt för de som är utsatta av kriminella. De som är mest utsatta blir ännu mer utsatta.

Det hjälper inte de utsatta tiggarna att vi avstår med hjälpverksamhet därför att de utnyttjas. Ingen ska behöva tigga för sin överlevnad. EU har ett stort ansvar för att framförallt hjälp ska finnas i hemlandet för dess medborgare. Problemet uppstår när människorna ändå är här. De sitter utanför våra matbutiker i snö och regn. De sover i bilar eller i fruktansvärda miljöer som vi inte ens skulle kalla värdiga. Vad händer då med människovärdet? Kyrkan är inte blåögd, kyrkan är inte oskuldsfull. Vi tror att vi kan hjälpa genom att göra det lilla, som kan för den enskilde vara skillnaden mellan liv och död.

Vi stöttar den utesatte, för att den enskilde ska få värdighet och möjlighet att klara dagen. Genom ett projekt, där vi fått medel av EU:s fond för de mest utsatta EU-medborgarna, har vi arbetat med utveckling för tiggarnas situation och bidra till självhjälp.

Svenska kyrkans uppdrag är att utifrån det kristna kärleksbudskapet ge rådgivning, samtala och skapa mötesplatser för att kunna hjälpa människor i utsatta livssituationer att få hjälp att bryta sin isolering och förändra sina liv. Svenska kyrkan ska agera där behovet finns och detta med öppna armar. Till oss ska människor söka sig för att samla kraft att orka kämpa vidare.

Arbetet för och med utsatta EU-medborgare är en del av Svenska Kyrkans uppdrag. Ett uppdrag som grundar sig i respekten och kärleken till medmänniskan.  

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.
Matteusevangeliet 7:12