Kroppen

Den här genomgången är en grundkurs i hur kroppen ser ut och fungerar och hur man kan påverka sin egen hälsa.

Syfte och mål: Deltagarna får grundläggande kunskaper om människokroppen och vad som händer när man blir sjuk.

Beskrivning: Gå tillsammans igenom en presentation med bilder, text och ljud på gruppens modersmål.

Tidsåtgång: En halvtimme till en timme med diskussion och frågor.

Den som har kunskap om kroppen har bättre förutsättningar att förstå hur den fungerar och vad som händer när man blir sjuk.  Det är viktigt att ge all information på så grundläggande nivå som möjligt.

Det är lämpligt att ha en tolk eller en brobyggare med vid träffen.

Gå igenom materialet tillsammans i större eller mindre grupper eller i par. Då kan frågor och funderingar diskuteras och besvaras direkt.

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.

Utrustning

Möjlighet att visa Powerpoint (en dator, en smartphone eller en iPad). I en lektionslokal: en dator med projektor och duk alternativt en tv-skärm.

Material

Kroppen

Powerpoint "Vår kropp"

Talmanus till Powerpoint om "Vår kropp":

Film om "Vår kropp"

- Svenska 

- Rumänska 

- Bulgariska

Diabetes

Powerpoint "Diabetes":

Talmanus till Powerpoint "Diabetes":

- Svenska 

- Rumänska 

- Bulgariska

 Film "Diabetes"

- Svenska

- Rumänska 

- Bulgariska 

Länkar