Jämställdhet i gruppen

Jämställdhetsfrågan är lika aktuell i arbetet med utsatta EU-medborgare som i samhället i övrigt.

Ofta fungerar det bra att ha män och kvinnor i samma grupp. Se till så att alla får komma till tals. Ibland behövs separata grupper för att ge kvinnorna mer utrymme att prata.

En del information kan ha känslig karaktär och vissa ämnen kan vara mer eller mindre tabu, vilket gör att kan vara svårt att prata öppet inför alla. Då kan det passa att dela upp deltagarna i mindre grupper. Till exempel män och kvinnor i olika grupper eller i mixade smågrupper.

Uppmuntra sedan den lilla gruppen att dela tankar i den stora gruppen. Det gäller att vara lyhörd och känna av vad som passar er situation och era deltagare.

Sträva efter att ha både män och kvinnor som leder träffarna.

Undvik att ge könsstereotypa exempel som ”Mannen kör bil – han kör bil”, ”Kvinnan lagar mat – hon lagar mat”. Ta exempel där män städar och kvinnor kan arbeta och köra bil. Samma sak gäller känslor och adjektiv. Låt män gråta och kvinnor vara starka.

För att ge föräldrar samma möjlighet att delta i aktiviteten så kan man kanske ordna med en lekhörna och gärna ha med en ideell som tar hand om barnen.