Svenska kyrkan, Kristianstad

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan, Kristianstad Besöksadress: Hertig Carls gata 3, 29132 Kristianstad Postadress: BOX 153, 29122 KRISTIANSTAD Telefon: +46(44)7806400 E-post till Svenska kyrkan, Kristianstad Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Verksamheter inom Svenska kyrkan i Kristianstad

Detta får du som bor och vistas i Kristianstad tillgång till tack vare våra medlemmars kyrkoavgift


Underhåll av kyrkobyggnader
Svenska kyrkan, Kristianstad är en samfällighet (samverkan) mellan Heliga Trefaldighets- och Norra Åsums församlingar. Där finns 4 kyrkor, alltifrån moderna byggnader till kulturbyggnader som Heliga Trefaldighets kyrka och Norra Åsums gamla kyrka. Allt ansvar för underhåll av dessa ligger på församlingarna. Kyrkorna skulle snabbt förfalla om församlingarna inte avsatte ekonomiska resurser för underhåll.

Musik
Kyrkans musik följer och vårdar den västerländska kulturtradition som den levt i under århundraden. Samtidigt är musiken i Svenska kyrkan mer och mer öppen för andra musiktraditioner. Den traditionella orgeln är ett viktigt instrument i kyrkan, men idag förekommer olika sorters musik i kyrkan.

Körer
Det är många människor som kommer i kontakt med kyrkan genom just körsång. Det kan vara en musikupplevelse i gudstjänsten, en konsert eller kanske glädjen över att själv sjunga tillsammans med andra i en kör. Det finns flera olika körer för barn, ungdomar och vuxna med olika inriktning i Svenska kyrkan, Kristianstad.

Konserter - föreställningar - föredrag
Nästan varje vecka under året finns möjlighet att ta del av konserter, föreställningar, föredrag eller studier.

Gudstjänster
Kyrkornas gudstjänster är öppna för alla, även för den som inte är medlem i Svenska kyrkan. Gudstjänster med varierande utformning firas varje söndag, men ofta också på vardagar.

Barn
Svenska kyrkan i Kristianstad har en stor verksamhet för barn - babyrytmik, öppen förskola, miniorgrupper, söndagsskola med mera.

Skolkyrkan
Skolkyrkan vänder sig till barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasium. Här finns ett brett utbud av verksamhet från skolbesök, kyrkvisningar, temadagar, enskilda samtal med mera.

Ungdom
Konfirmandtiden kan vara en upptäcktsresa. En upptäcktsresa som ger ungdomar en unik möjlighet att samtala om livet och döden, meningen med livet och andra viktiga frågor tillsammans med vuxna och andra ungdomar. I våra ungdomsgrupper anordnas läger, samtalsgrupper, biobesök, matlagning med mera.

Diakoni
Diakonin är kyrkans sociala arbete och är mycket omfattande i våra församlingar. Inom diakonin finns bland annat leva-vidare-grupper, enskild själavård och samtal, hembesök, besök på äldreboenden inom församlingarna, möjlighet att träffa andra genom att promenera eller laga mat tillsammans. Det bedrivs också ett omfattande arbete till stöd för den som lider av kemiskt beroende/missbruk, både för de beroende och deras anhöriga. Svenska kyrkan har utvecklat ett omfattande arbete för hemlösa och har medverkat till en hälsovårdsmottagning i församlingshemmet för hemlösa.

Soppluncher och Öppet hus
Sopplunch serveras i Vilans församlingshem, Österängs kyrka och i Heliga Trefaldighets församlingshem. Behållningen går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete. Öppet-hus- verksamhet för daglediga finns i form av samtalsgrupper, syföreningar, caféverksamhet med mera.

Krishantering
Vid katastrofer i samhället är kyrkan en medaktör i olika former av kris- och stödgrupper. Kyrkan hålls alltid öppen för besök och samtal.

Religionsmöten
Religionsdialog, arbete med asylsökande, flyktingar och invandrare sker regelbundet.

Sjukvårdskyrka
Själavård och jourverksamhet. Kvalificerad vård i hemmet (KVH), volontärverksamhet, gudstjänster, förrättningar, leva-vidare-grupper med mera.

Kyrkan på högskolan
Detta är kyrkans närvaro på Högskolan i Kristianstad och erbjuder möjlighet till enskilda samtal, gruppsamtal, retreater, gudstjänster med mera.

Fängelsekyrkan
I det som kallas Nämnden för andlig vård (NAV) finns kyrkan på samtliga kriminalvårdsanstalter i Kristianstad. Arbetet sker genom regelbundna besök med enskilda samtal och själavård, gudstjänster och programverksamhet.

Själavård
Vid personliga kriser, behov av samtal och andlig vägledning finns kyrkan till hands för alla.

Dop-Vigsel-Begravning
Alla medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst. Dessa tjänster kan nyttjas i vilken församling som helst inom Svenska kyrkan och ingår i kyrkoavgiften. Svenska kyrkan i Kristianstad välsignar även borgerligt ingånget äktenskap och ingånget partnerskap.

Ekonomi
Du som tillhör Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift till församlingen på 1,14 kronor per intjänad hundralapp. I denna avgift ingår begravningsavgiften. Svenska kyrkan har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten för alla som bor här, vare sig man tillhör Svenska kyrkan eller inte. Den som inte tillhör Svenska kyrkan betalar en begravningsavgift på 25 öre per intjänad hundralapp. (2010 år siffror).