Foto: Kriminalvården.se

Häktessjälavård

På häktet i Kristianstad bedrivs en omfattande verksamhet inom själavård och enskilda samtal.

Livet kan bli väldigt svårt när vi drabbas av ofrivillig ensamhet. En del hamnar i denna ensamhet genom att man blir misstänkt för något brott som leder till anhållan. Om anhållan leder vidare till häktning kan den häktade tvingas tillbringa mycket tid i ovisshet och ensamhet, utlämnad åt sina egna tankar, minnen och oro. En sådan upplevelse kan leda till någon form av livskris. Erfarenheter visar på vikten av att få dela upplevelsen med någon annan när vi hamnar i någon form av kris. Det finns en risk att vi kan drabbas av bitterhet, hat, eller hämndbegär om vi håller de svåra upplevelserna inom oss själva.

Nämnden för Andlig Vård (NAV) som organiseras genom Sveriges Kristna Råd (SKR) bedriver en omfattande verksamhet på häkten och fängelser runt om i Sverige. På Häktet Kristianstad sker detta arbete främst genom tre NAV-medarbetare (präst, pastor och imam). Vid behov kontaktas även andra religiösa företrädare. Svenska Kyrkan i Kristianstad ansvarar för häktesprästtjänsten som är 20% av heltid.

NAV-arbetet på Häktet Kristianstad sker huvudsakligen genom enskilda samtal, där den intagne får möta en medmänniska som har tid att ta del av tankar, minnen och oro, samt har mod att möta det svåra och mörka i livet. 

NAV-medarbetarna har tystnadsplikt, vilket bland annat innebär, att samtalet som sker med den intagne stannar mellan de två, det vill säga att NAV-medarbetaren kan inte vara en kontaktlänk med omvärlden, varken åt ena eller andra hållet. Tystnadsplikten hindrar också från att påverka rättsprocessen, vilket gör att NAV-medarbetare får möjlighet att besöka dem som har restriktioner, så att isoleringen bryts för en stund.

Har du fler frågor rörande häktessjälavården i Kristianstad, ta kontakt med 044-7806400, eller via E-post: kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se.

För mer information om tystnadsplikten: https://www.svenskakyrkan.se/sjalavard-och-tystnadsplikt 

Kriminalvårdens hemsida: http://www.kriminalvarden.se 

För mer info om häktet Kristianstad: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/kristianstad/ 

Mer info om Nämnden för Andlig Vård (NAV): http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/andlig-vard-i-kriminalvarden/