Diakoni, samtal och gemensamma aktiviteter

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Vi har Inspirationskvällar i Österängs kyrka några gånger per termin med spännande program. Kommande inspirationskväll 17/11 kl. 19.00 sänds digitalt.

Digital inspirationskväll

Vi har Inspirationskvällar i Österängs kyrka några gånger per termin med spännande program. Kommande inspirationskväll 17/11 kl. 19.00 sänds digitalt.

Att mista en närstående är en omvälvande upplevelse där mycket kan ställas på sin spets. Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation kan göra sorgen lättare att bära.

Leva vidare-grupp

Att mista en närstående är en omvälvande upplevelse där mycket kan ställas på sin spets. Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation kan göra sorgen lättare att bära.

Att känna sorg när vi är med om en förlust är normalt och naturligt. Nu erbjuder vi en kurs i sorgbearbetning! OBS. Inställd under hösten.

Läker tiden alla sår?

Att känna sorg när vi är med om en förlust är normalt och naturligt. Nu erbjuder vi en kurs i sorgbearbetning! OBS. Inställd under hösten.

Vilans församlingshem är en plats där du kan finna en aktiv gemenskap som ger känsla av mening och sammanhang, få utlopp för skaparlust och kreativitet. OBS. våra träffar är inställda tillsvidare!

Aktiv torsdag på Vilan

Vilans församlingshem är en plats där du kan finna en aktiv gemenskap som ger känsla av mening och sammanhang, få utlopp för skaparlust och kreativitet. OBS. våra träffar är inställda tillsvidare!

Maria Einarsson

Maria Einarsson

Svenska kyrkan Kristianstad

Diakon

Agneta Almqvist

Agneta Almqvist

Svenska kyrkan Kristianstad

Diakoniassistent