Diakoni, samtal och gemensamma aktiviteter

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Samtal & stöd

Livet innehåller både toppar och dalar. Ibland sker saker som vi inte räknar med eller som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera – då kan det vara skönt att ha någon att prata med. Vi behöver varandra.

Diakoniexpeditionen

Vill du prata med någon? Behöver du själavård, rådgivning, vägledning eller stöttning? Ring någon av våra diakoner om du vill boka tid för samtal.

Några personer sitter vid ett bord och läser och antecknar.

Norra Åsums studiecirkel

Välkommen till inspirerande och berikande bordssamtal om tro och liv!

Aktiv tisdag på Vilan

Vilans församlingshem är en plats där du kan finna en aktiv gemenskap som ger känsla av mening och sammanhang, få utlopp för skaparlust och kreativitet.

Mat grönsaker

Soppluncher

Välkommen till sopplunch i Församlingshemmet, Österängs kyrka och Vilans kyrka! Njut av en stunds gemenskap och härlig hemlagad soppa!

Sinnesromässa

Sinnesromässan är en enkel mässa där gemenskap, enkelhet och sinnesro står i centrum. Musik har en given plats, liksom tystnaden och bönen.

Mötesplats för alla åldrar

För små och stora som är daglediga. Samtal, lek, pyssel, sång och fika. Ingen anmälan! Start vecka 4!

Gemensam bön

Kom och medverka i gemensamma böner. Låt oss förenas i vår gemensamma tro.

Blomma blå

Kvinnocafé Österäng

För dig som vill träffa andra kvinnor under enkla former. Vi fikar, umgås och delar gemenskap kring olika ämnen. Start 14/9.

Tyg

Symöte Österäng

Vi träffas måndagar (jämna vekor) kl. 14.00-16.00 i Österängs kyrka. Start 19/9.

Stickcafé

Välkommen till vårt stickcafé i Norra Åsum. Här träffas vi och utbyter idéer och hämtar inspiration. Vi träffas i Kompisstugan bredvid Norra Åsums kyrka.

EFS - Österäng

Läs mer om samarbetskyrkan mellan EFS och Svenska kyrkan Kristianstad.

Hjälp till!

Vi behöver din hjälp för att vi ska ha en levande kyrka! Just nu söker vi ideella medarbetare till besöksverksamheten eller som vill koka soppa.