Programbladet

Höstens programblad har delats ut till samtliga hushåll i Heliga Trefaldighets- och Norra Åsums församlingar. Välkommen till en spännande höst där vi fått anpassa våra aktiviteter till rådande omständigheter.

Har du inte fått programbladet så finns det tillgängligt i våra kyrkor och församlingshem. Det går även att ladda ner som pdf längre ner på denna sida. Har du inte möjlighet att hämta programbladet är du välkommen att kontakta vår expedition på 044-7806400, eller E-post så skickar vi hem det till dig.

Syftet med informationsbladet är att vi vill ge en utökad och tydlig information om vad som händer i våra församlingar. I det aktuella bladet hittar du information om allt som händer inom Svenska kyrkan i Kristianstad fram till slutet av oktober.

Vårt informationsblad ges ut 5 gånger per år. Det aktuella programbladet är Nr 4 2020. Nästa nummer kommer ut 13 november (obs ändrat datum) och finns då att hämta i våra kyrkor och församlingsheml. Vi hoppas att ni både skall få tydlig information om verksamheten och fördjupning i tron.