Foto: Sven Alfredsson

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. ”Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan”. Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet. Och alla är välkomna – barn som vuxen!

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det.

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkan, men allt fler ungdomar och vuxna vill döpas. Det sker oftast i samband med konfirmationsundervisning. Vid dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Barnet kommer så småningom att få inbjudan till våra olika aktiviteter, till konfirmation med mera.

Ibland kanske man vill vänta med att döpa sitt barn, men ändå låta barnet vara tillhörigt. Då kan man fylla i en blankett som heter Medlem i avvaktan på dop. Denna blankett finns att få på Pastoratsexpeditionen.

För att boka dop och vid frågor ta kontakt med pastoratsexpeditionen: 
Telefon: 044-780 64 00
E-post: kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Här kan du läsa mer omfattande information om planering av dop:https://www.svenskakyrkan.se/dop

Det kristna dopet

Många tror att dopet bara är en namngivningsceremoni. Men, dopet är så mycket mer. Vid dopet säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen får höra det. Samtidigt nämns Guds namn för att visa på samhörigheten dem emellan.

Dop i krissituation

Ibland föds barn under mycket dramatiska omständigheter och det kan finnas en osäkerhet kring om barnet skall överleva eller inte. I en sådan situation har var och en som själv är döpt rätt att döpa barnet.

Dopdroppen

Denna lilla droppe av kristall hängs upp i en stor droppe i metall i samband med dopet.