Foto: Sven Alfresson

Vilken skillnad gör en medlem i Svenska Kyrkan?

Här kan du läsa om hur du som medlem gör skillnad i det övergripande uppdraget som vi har gemensamt i pastoratet.

Du bidrar till en levande barn- och ungdomsverksamhet

Foto: Micke Ovesson /mixofoto.se

Med ditt stöd har vi i Kristianstad en plats där barn, unga och vuxna i alla åldrar kan samlas för att utvecklas och umgås. Ingen annan fristående verksamhet i Kristianstad har så blandade åldrar och grupper som vi. Vår breda barn- och ungdomsverksamhet sträcker sig från de minsta med babycafeer, rytmik och öppen barnfamiljeverksamhet till tonårsgrupperna med pyssel, sommaraktiviteter, körverksamhet och m.m.
Här finns plats för alla. Stora som små.

Du bidrar till att bevara kyrkobyggnadernas kulturhistoriska värde

Kyrkan som den den äldsta byggnaden tillsammans med kyrkogården utgör en sammanhållande symbol för kontinuiteten i vårt samhälle i Kristianstad.
Våra fyra kyrkobyggnader från så spridda tidsperioder som 1200-talet till mitten av 1900-talet ställer höga kvalitetskrav på reparationer, vård, underhåll och förändring så att deras kulturhistoriska värden ska kunna bevaras. 
Detta drivs och underhålls mer eller mindre uteslutande med hjälp av församlingsbornas medlemsavgift till Svenska kyrkan.

Du håller traditioner levande

Du bidrar till att gudstjänsterna och andakterna i Kristianstad förblir öppna för alla människor som vill samlas och fira dem veckovist i lugn stämning. De får möjlighet att möta Gud och lära sig mer om våra kristna traditioner och vår kristna kultur. Som volontär har du också möjligheten att direkt hjälpa till vid gudstjänster eller grupp för vård och öppethållande av kyrkan.
Svenska kyrkan är också en av Kristianstads största konsertarrangörer. Här möts medeltidsmusik och modern musik och ofta sådant som annars inte funnit någon plats för att framföras. Som medlem bidrar du med ett rikt musikliv med körer och musiker hos oss här i Kristianstad.

 

Ditt medlemskap hjälper utsatta!

Många människor med behov av stöd och hjälp söker sig till Svenska kyrkan. Det kan röra sig om anhöriga till någon svårt sjuk, någon som mist en närstående, eller människor som saknar inkomst och bostad. Vi vill att alla människor i olika utsatta livssituationer som söker sig hit till kyrkan ska känna att de blir bemötta med kärlek och respekt. Med din hjälp kan kyrkans dörr förbli öppen för alla som är i behov av stöd och hjälp i stort och smått. Du bidrar till att våra diakoner, präster samt sjukhuskyrkan har dom resurserna för att verkligen kunna göra skillnad i många människors liv. Varje termin arrangerar vi också regelbundna stöd- och samtalsgrupper där människor i en avslappande miljö kan rehabiliteras och samtala.

Du stödjer Act Svenska kyrkan!
Med ditt medlemskap bidrar du också till Svenska kyrkans Internationella arbete vid katastrofer runtom i världen samt till kyrkans olika biståndsprojekt. Du gör stor skillnad i det humanitära arbete så att människor i katastrofsituationer runt om i världen ska få mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet.
Mer om Act Svenska kyrkan (det internationella arbetet) kan du läsa här.

 

Om du inte är medlem kan du ansöka om medlemskap med inträdesblanket här.
Du kan även fylla i dina uppgifter på blanketen direkt här.
Skicka sedan in den ifylld till din församling per post.

Du kan även ta kontakt med oss om du har frågor, vill veta mer, bli medlem, eller vara mer delaktig?

Besöksadress: Hertig Carls gata 3
Telefon: 044-7806400
E-post: kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se