Vill du bli medlem?

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att ansöka om medlemskap hos den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Om du har personliga frågor kring medlemskapet eller bara vill veta mer så kan du kontakta pastoratet på 044-780 64 00 så hjälper vi dig direkt.

Inträdesblankett
Du kan använda inträdesblanketterna nedan som finns för nedladdning. Fyll i blanketten för inträde i Svenska kyrkan, och skicka sedan in den påskriven till oss via post, alternativt lämnar den till oss på plats i församlingshemmet.
Om du bor i en annan församling kan du bli medlem och hitta kontaktuppgifter här

Du kan även fylla i dina uppgifter på blanketten direkt via webben här
Skriv sedan ut, signera, och skicka in den till din församling .
Du är välkommen att även formulera dig fritt i ett vanligt brev. Församlingen tar sedan kontakt med dig. Det går också bra att själv besöka församlingens expedition för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan.

Medlem genom dopet
• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

• Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor.

Barnet som medlem
• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.

• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Folkbokförd utanför Sverige
• Om man inte är folkbokförd i Sverige ska man lämna anmälan om inträde i Svenska kyrkan till den församling som man har eller vill ha en relation med. Man kan välja vilken församling man vill.