Foto: Sven Alfredsson

Begravning

När en närstående har lämnat oss är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud. Under gudstjänsten får vi tillfälle att sörja, visa kärlek och respekt.

Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och att uttrycka våra tankar och känslor, till exempel i bön eller genom att tända ljus. De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

Även efter den 1 januari år 2000 är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten för alla medborgare. Svenska kyrkan sköter genom sina församlingar och samfälligheter begravningsväsendet på statens uppdrag.

Ansvaret gäller att anordna och hålla allmänna begravningsplatser inom ett avgränsat område och att anordna särskilda begravningsplatser för till exempel muslimska och judiska trosbekännare.

Begravningspastoralen (Svenska kyrkan i Kristianstads policy kring begravningsverksamheten) finns att tillgå på Pastoratsexpeditionen.

Läs mer