Foto: Sven Alfredsson

Begravning

När en närstående har lämnat oss är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud. Under gudstjänsten får vi tillfälle att sörja, visa kärlek och respekt.

Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och att uttrycka våra tankar och känslor, till exempel i bön eller genom att tända ljus. De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

Även efter den 1 januari år 2000 är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten för alla medborgare. Svenska kyrkan sköter genom sina församlingar och samfälligheter begravningsväsendet på statens uppdrag.

Ansvaret gäller att anordna och hålla allmänna begravningsplatser inom ett avgränsat område och att anordna särskilda begravningsplatser för till exempel muslimska och judiska trosbekännare.

Begravningspastoralen (Svenska kyrkan i Kristianstads policy kring begravningsverksamheten) finns att tillgå på Pastoratsexpeditionen.

Läs mer:

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

Om begravning på flera språk

Här kan du hämta informationsskriften 'Om begravning' som förklarar hur begravningar fungerar i Sverige. Finns på flera språk samt inläst på svenska.

Vad ingår i begravningsavgiften?

Alla i Sverige betalar till begravningsavgiften. Men vad ingår egentligen? Här skall vi försöka klargöra och reda ut begreppen:

Begravningsombud

Länsstyrelsen har med stöd av Begravningslagen 10 kap. 1§ och Begravningsförordningen 51§ förordnat Peter Isacson som ombud för att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Livsarkivet

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker?