Vår behandling av dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen GDPR.

Vi i Kristianstads pastorat strävar att följa dataskyddsförordningen genom att bedriva vår verksamhet på ett sätt som respekterar de registrerades integritet. 

Vi samlar bara in personuppgifter som utgör ett nödvändigt och tydligt ändamål för verksamheten. Dessa skall vara:

· Adekvata, dvs. tillräckliga för att behandlingens ändamål ska kunna uppnås.

· Relevanta, dvs. inte ovidkommande för ändamålen med behandlingen

· Nödvändiga för behandlingens ändamål, dvs. ändamålen kan inte rimligen uppnås på andra sätt.

Vid behandling av dina personuppgifter är vi måna om att vi har en laglig grund för behandlingen. De vanligaste grunderna som vi stödjer oss på är avtal, berättigat intresse, allmänt intresse, samtycke och rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter raderas/gallras om de inte längre utgör för ett ändamål för oss  och om de inte längre stödjer sig på en laglig grund enligt ovan.    

Vår personuppgiftspolicy som vi tagit fram säkerställer att vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Du kan hämta den längre ner på sidan.

Nedan finner du information om hur dina personuppgifter behandlas inom våra olika verksamheter samt vilka dina rättigheter är.

Medlemmarnas personuppgifter hanteras varsamt och skyddas

Här kan läsa om för vilka ändamål medlemmens personuppgifter behandlas samt medlemmens rättigheter

Dina rättigheter

Som registrerad i våra personuppgiftslistor har du flera rättigheter. Här kan du läsa mer om detta.

E-post

Så behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas unika värde och integritet är en del av vår identitet som kyrka. Dataskyddsförordningen ger oss goda riktlinjer för detta arbete.

Personuppgifter i begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet