Vår behandling av dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen GDPR.

Vi i Kristianstads pastorat strävar att följa dataskyddsförordningen genom att bedriva vår verksamhet på ett sätt som respekterar de registrerades integritet. 

Vi samlar bara in personuppgifter som utgör ett nödvändigt och tydligt ändamål för verksamheten. Dessa skall vara:

· Adekvata, dvs. tillräckliga för att behandlingens ändamål ska kunna uppnås.

· Relevanta, dvs. inte ovidkommande för ändamålen med behandlingen

· Nödvändiga för behandlingens ändamål, dvs. ändamålen kan inte rimligen uppnås på andra sätt.

Vid behandling av dina personuppgifter är vi måna om att vi har en laglig grund för behandlingen. De vanligaste grunderna som vi stödjer oss på är avtal, berättigat intresse, allmänt intresse, samtycke och rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter raderas/gallras om de inte längre utgör för ett ändamål för oss  och om de inte längre stödjer sig på en laglig grund enligt ovan.    

Vår personuppgiftspolicy som vi tagit fram säkerställer att vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Du kan hämta den längre ner på sidan.

Nedan finner du information om hur dina personuppgifter behandlas inom våra olika verksamheter samt vilka dina rättigheter är.