Foto: Sven Alfredsson

Kyrkogårdar

I våra församlingar finns fem begravningsplatser. Vår ambition är att dessa ska vara en njutning för både själen och ögat med vackra, välvårdade planteringar, mäktiga träd och andra miljöer som skänker besökaren ro, stillhet och hopp.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för fem vackra begravningsplatser: Östra begravningsplatsen, Rödaleds begravningsplats, Gamla Begravningsplatsen, Heliga Trefaldighets kyrkogård och Norra Åsums kyrkogård. Vi ansvarar för att dessa vilorum och miljöer hålls så välskötta som möjligt. Svenska kyrkan har fått samhällets uppdrag att ansvara för begravning av alla avlidna i vår församling. Detta gäller inte bara Svenska kyrkans medlemmar, utan även andra trosbekännare och konfessionslösa.

Kyrkorådet ansvarar för begravningsverksamheten. I detta uppdrag ingår att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen. Kyrkorådets ansvar omfattar dels att begravningsplatserna hålls lättillgängliga, dels att ta hand om skötseln på bästa sätt. Kyrkogårdsförvaltningen lyder under Kyrkorådet där vår roll är att förvalta och verkställa nämndens beslut gällande det fortlöpande och dagliga arbetet på begravningsplatserna.
Minneslunden Östra hösten 2010

Östra begravningsplatsen

Östra begravningsplatsen togs i bruk år 1880. Den ritades av dåvarande stadsingenjören Ludvig Hammar.

Norra Åsums kyrka

Norra Åsums kyrkogård

Norra Åsums kyrkogård har troligen varit i bruk sedan slutet av 1100-talet, då kyrkan byggdes. Marken är är mycket lämplig för begravningsändamål och det har varit lätt att återupplåta gamla gravar för att ge plats till ny begravningar.

Rödaleds begravningsplats

Rödaleds begravningsplats är vår "nya" begravningsplats. 1958 fick församlingen genom ett byte av mark med staden ta i bruk ett område söder om Prostens väg och som sträcker sig upp mot Nosabyvägen i norr.

Gamla begravningsplatsen

Den gamla kyrkogården som de flesta benämner den eller Gamla begravningsplatsen som är den mer korrekt namnet var en bit mark som församlingen i Kristianstad utvunnit söder om Skottenborg.

Heliga Trefaldighets kyrkogård

Den gamla kyrkogården i Kristianstads centrum. En lummig plats för stillhet och avkoppling men också för att kunna återanvända kyrkogården för gravsättning.

Gravskötsel

En vacker begravningsplats är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke, men om du inte kan, hinner eller orkar ta hand om graven själv - låt oss hjälpa till.

De olika gravskicken

Det finns ett antal sätt att bli begravd på idag. Vi skall beskriva de olika alternativ vi kan erbjuda här på kyrkogårdsförvaltningen i dagsläget.

Allé på Östra

Återlämnande av gravplats

När man inte orkar eller vill ha kvar en gravplats kan denna återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen.

Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.

Hitta gravplats

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.

Krematoriet

I församlingen i början av 1930-talet började man bearbeta frågan angående en byggnation av ett krematorie. Frågan utreddes ingående och ett förslag togs fram. Placeringen var tänkt till den så kallade Laboratorielunden.

Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet är kyrkorådets beredande organ i kyrkogårdsfrågor.

Personuppgifter i begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet