Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan, Kristianstad Besöksadress: Hertig Carls gata 3, 29132 Kristianstad Postadress: BOX 153, 29122 KRISTIANSTAD Telefon:+46(44)7806400 E-post till Svenska kyrkan, Kristianstad

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdar

I våra församlingar finns fyra begravningsplatser. Vår ambition är att dessa ska vara en njutning för både själen och ögat med vackra, välvårdade planteringar, mäktiga träd och andra miljöer som skänker besökaren ro, stillhet och hopp.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för fyra vackra begravningsplatser: Östra begravningsplatsen, Rödaleds begravningsplats, Gamla Begravningsplatsen och Norra Åsums kyrkogård. Vi ansvarar för att dessa vilorum och miljöer hålls så välskötta som möjligt. Svenska kyrkan har fått samhällets uppdrag att ansvara för begravning av alla avlidna i vår församling. Detta gäller inte bara Svenska kyrkans medlemmar, utan även andra trosbekännare och konfessionslösa.

Kyrkorådet ansvarar för begravningsverksamheten. I detta uppdrag ingår att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen. Kyrkorådets ansvar omfattar dels att begravningsplatserna hålls lättillgängliga, dels att ta hand om skötseln på bästa sätt. Kyrkogårdsförvaltningen lyder under Kyrkorådet där vår roll är att förvalta och verkställa nämndens beslut gällande det fortlöpande och dagliga arbetet på begravningsplatserna.
Östra begravningsplatsen togs i bruk år 1880. Den ritades av dåvarande stadsingenjören Ludvig Hammar.

Östra begravningsplatsen

Östra begravningsplatsen togs i bruk år 1880. Den ritades av dåvarande stadsingenjören Ludvig Hammar.

Rödaleds begravningsplats

Rödaleds begravningsplats är vår "nya" begravningsplats. 1958 fick församlingen genom ett byte av mark med staden ta i bruk ett område söder om Prostens väg och som sträcker sig upp mot Nosabyvägen i norr.

Den gamla kyrkogården i Kristianstads centrum

Heliga Trefaldighets kyrkogård

Den gamla kyrkogården i Kristianstads centrum

Kyrkogårdsutskottet är kyrkorådets beredande organ i kyrkogårdsfrågor.

Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet är kyrkorådets beredande organ i kyrkogårdsfrågor.