Foto: Sven Alfredsson

Kyrkogårdar

I våra församlingar finns fem begravningsplatser. Vår ambition är att dessa ska vara en njutning för både själen och ögat med vackra, välvårdade planteringar, mäktiga träd och andra miljöer som skänker besökaren ro, stillhet och hopp.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för fem vackra begravningsplatser: Östra begravningsplatsen, Rödaleds begravningsplats, Gamla Begravningsplatsen, Heliga Trefaldighets kyrkogård och Norra Åsums kyrkogård. Vi ansvarar för att dessa vilorum och miljöer hålls så välskötta som möjligt. Svenska kyrkan har fått samhällets uppdrag att ansvara för begravning av alla avlidna i vår församling. Detta gäller inte bara Svenska kyrkans medlemmar, utan även andra trosbekännare och konfessionslösa.

Kyrkorådet ansvarar för begravningsverksamheten. I detta uppdrag ingår att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen. Kyrkorådets ansvar omfattar dels att begravningsplatserna hålls lättillgängliga, dels att ta hand om skötseln på bästa sätt. Kyrkogårdsförvaltningen lyder under Kyrkorådet där vår roll är att förvalta och verkställa nämndens beslut gällande det fortlöpande och dagliga arbetet på begravningsplatserna.
Kyrkogårdsutskottet är kyrkorådets beredande organ i kyrkogårdsfrågor.

Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet är kyrkorådets beredande organ i kyrkogårdsfrågor.

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet

Personuppgifter i begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.