Foto: Gustaf Hellsing

Hjälp till!

Vi behöver din hjälp för att vi ska ha en levande kyrka!

Många av våra verksamheter är i stort behov av volontärer.

Här finner du även vägar att stödja Svenska Kyrkans verksamhet ekonomiskt.

Nattvard barn

Kyrkvärd & besöksvärd i kyrkan

Vill du hjälpa till i kyrkan?

Volontär

Du som vill hjälpa till

Vill du hjälpa till som ideel medarbetare hos oss i Svenska kyrkan Kristianstad? Du behövs!

Ge en gåva från mobilen

Tillsammans sprider vi hopp! När världen drabbas av en pandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i utsatthet. Din gåva gör skillnad!