Foto: Gustaf Hellsing

Hjälp till!

Vi behöver din hjälp för att vi ska ha en levande kyrka!

Många av våra verksamheter är i stort behov av volontärer.

Här finner du även vägar att stödja Svenska Kyrkans verksamhet ekonomiskt.