Gravskötsel

En vacker begravningsplats är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke, men om du inte kan, hinner eller orkar ta hand om graven själv - låt oss hjälpa till.

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Kyrkogårdsförvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat skick. Skötsel av enskild grav (upplåten med gravrätt), ingår med andra ord inte i begravningsavgiften.

Du som innehavare av graven kan välja att sköta den själv eller ta hjälp av kyrkogårds förvaltningen genom att teckna ett skötselavtal. Då tar vår personal hand om graven och smyckar platsen efter årstid. Om du väljer att själv sköta om graven måste du tänka på att du ska klippa gräs, putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs.

Vi kan bland annat hjälpa till med:
  • Skötselavtal med avtalstiden 3 eller 10 år
  • Plantering av säsongens blommor
  • Beskärning av buskar och klippning av häckar
  • Ta bort träd och buskar
  • Plantering av nya fleråriga växter
  • Byte av jord och singel
  • Tändning av gravljus
  • Utläggning av granris och gravdekorationer
  • Tvättning av gravstenar
  • Rättning av gravstenar och gravkantstenar

Vid skötselfrågor, kontakta:

Nicola Johansson, kyrkogårdsmästare 
044-780 64 36
nicola.johansson@svenskakyrkan.se


Linda Petersson, assistent 
044-780 64 56 
linda.petersson@svenskakyrkan.se