Foto: Sven Alfredsson

Barn, ungdom & familj

Välkommen till våra mötesplatser för barn, unga och familj! Här kan barn och unga lära känna nya människor och vuxna utbyta funderingar och erfarenheter och skapa nya kontakter.

Våra barnkörer

I våra barnkörer får du prova på att sjunga solo, sjunga i mick, stämsång, kanon, rytmikövningar, dans, musiklek och enkelt instrumentspel. Välkommen med din anmälan!

Mötesplats för alla åldrar

För små och stora som är daglediga. Samtal, lek, pyssel, sång och fika. Ingen anmälan! Start vecka 4!

Baby- & syskonrytmik

I mammas eller pappas trygga famn får din baby uppleva musik genom sång, rörelse, ramsor och spel på rytminstrument. Nu är det dags att anmäla sig till vårterminen. Start v 4. Babyrytmiken är kostnadsfri.

MusikMiniorer F-2

Välkommen till MusikMiniorerna inom Svenska kyrkan i Kristianstad! Start vecka 4.

Några barn leker med en rockring i ett lekrum.

Mixgrupp

Välkommen till vår mixgrupp inom Svenska kyrkan i Kristianstad! Gruppen startar senare under våren!

Barn ungdom

Juniorer 9-11 år

Välkommen till vår junior grupp inom Svenska kyrkan i Kristianstad! Gruppen startar senare under våren.

Färg

Skaparverkstad Österäng

Måla, sticka, sy, tova... Skapa fritt, samtala och fika... Start vecka 5.

Familj barn

Mötesplats för alla generationer

Välkommen till vår mötesplats i kompisstugan i Norra Åsum. Vi samtalar, pysslar, fikar och håller andakt tillsammans. Gruppen startar senare under våren!

SKU(n)K

Välkommen till Svenska kyrkans unga i Kristianstad. Vi är ett gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro samt diskutera livets frågor. Start vecka 3.

Barn

Barnkyrkan

Barnkyrkan i Österängs kyrka är barnens egen mötesplats på söndagarna. Det är en fin möjlighet för hela familjen att gå till kyrkan tillsammans.

Barn

Barn- och Ungdom Österäng

Välkommen till Österängs kyrka och EFS som ordnar flera olika aktiviteter!

Dopdroppen

Denna lilla droppe av kristall hängs upp i en stor droppe i metall i samband med dopet.

Nattvard barn

Gudstjänst med stora och små

Välkomna! Några gånger per termin firar vi gudstjänst för små och stora i våra kyrkor.

Kontakt Barn- och ungdomsverksamheten

Martin Kemi
Församlingspedagog
044-7806424
martin.kemi@svenskakyrkan.se

Pernilla Zielinski
Fritidsledare
044-7806460
pernilla.zielinski@svenskakyrkan.se

Linda Åkesson
Fritidsledare 
044-7806458
linda.akesson@svenskakyrkan.se

Carina Bjuremo
Rytmikpedagog
044-7806465
carina.bjuremo@svenskakyrkan.se

Ulrika Norberg                                                                            
Volontär
0768-794515

Johan Rönn                                                                                  
Volontär
0739-560742