Foto: Sven Alfredsson

Barn, ungdom & familj

Välkommen till våra mötesplatser för barn, unga och vuxna! Här kan barn och unga lära känna nya människor och vuxna utbyta tankar, funderingar, erfarenheter och skapa nya kontakter. Kontakta oss om du vill veta mer om våra grupper. OBS. gruppverksamheterna ligger för nuvarande nere tills situationen stabiliseras.

Fredrik Nordin

Fredrik Nordin

Svenska kyrkan Kristianstad

Församlingspedagog

Martin Kemi

Svenska kyrkan Kristianstad

Församlingspedadog

Linda Åkesson

Linda Åkesson

Svenska kyrkan Kristianstad

Fritidsledare

Pernilla Zielinski

Pernilla Zielinski

Svenska kyrkan Kristianstad

Fritidsledare

Carina Bjuremo

Carina Bjuremo

Svenska kyrkan Kristianstad

Rytmikpedagog

Kontakt Barn- och ungdomsverksamheten

Fredrik Nordin
Församlingspedagog
044-7806444
fredrik.nordin@svenskakyrkan.se

Martin Kemi
Församlingspedagog
044-7806424
martin.kemi@svenskakyrkan.se

Pernilla Zielinski
Fritidsledare
044-7806460
pernilla.zielinski@svenskakyrkan.se

Linda Åkesson
Fritidsledare 
044-7806458
linda.akesson@svenskakyrkan.se

Carina Bjuremo
Rytmikpedagog
044-7806465
carina.bjuremo@svenskakyrkan.se

Ulrika Norberg                                                                            
Volontär
0768-794515

Johan Rönn                                                                                  
Volontär
0739-560742