Sjukhuskyrkan

Välkommen till Sjukhuskyrkan i Kristianstad.

Med hänsyn till coronasmittan råder det för närvarande besöksförbud på CSK.
Det innebär att våra lördagsmässor i Stilla rum är inställda tills vidare liksom volontärverksamheten. Vill du komma i kontakt med Sjukhuskyrkan gör du det via sjukhusets växel 044-309 10 00. Sjukhusprästerna får göra enskilda besök hos patienter och bistå med samtal, själavård och andakt.

Sjukhuskyrkan i Kristianstad finns till för dig som är patient, anhörig eller personal på CSK.

Ibland hamnar vi människor i situationer som känns hopplösa. Ibland upplever vi ensamhet, maktlöshet, rädsla och oro. Ibland drabbas vi av sorg, sjukdom eller olyckor. Livet kan innehålla smärtsamma uppbrott, trasiga relationer och svåra motgångar. Då kan det vara skönt att få dela sina tankar och känslor med någon. 

Sjukhuskyrkan finns till för dig som behöver prata en stund och vi pratar om det som du har på ditt hjärta. Med oss kan du dela tankar om allt det som livet innehåller. Vi som jobbar i Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Välkommen att ringa oss via sjukhusets växel: 044-309 10 00. Du kan nå oss alla vardagar och lördagar mellan kl. 08:00-21:00. På söndagar är sjukhuskyrkan inte tillgänglig. 

Knacka gärna på hos oss på sjukhuskyrkans expedition i korridor P på entréplan.

Här nedan kan du läsa om några av de verksamheter som Sjukhuskyrkans i Kristianstad arbetar med:

Verksamma inom sjukhuskyrkan:

Daniel Biel

Daniel Biel

Svenska kyrkan Kristianstad

Sjukhuspräst, Samordnare sjukhuskyrkan

Sonja Nilsson

Sonja Nilsson

Svenska kyrkan Kristianstad

Sjukhuspräst

François Anougba

François Anougba

Svenska kyrkan Kristianstad

Sjukhuspräst, Församlingspräst