Foto: Magnus Aronson/Ikon

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst i våra kyrkor!

Inspelade gudstjänster och konserter

Vi livesänder gudstjänster och konserter på vår facebooksida. Här kan du se dem i efterhand.

Gudstjänsten är kyrkans centrum där församlingen möter Gud i Ordet, Bönen och Sakramenten. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är välkomna att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor i mötet med Gud.
 
Nu kan Du be på nätet och ta del av andras böner www.svenskakyrkan.se/be/

Heliga Trefaldighets kyrka
Högmässa firas varje söndag kl 11.00
Morgonmässa firas varje helgfri torsdag kl 08.00 

Norra Åsums kyrka
Högmässa firas varje söndag kl 11.00

Vilans kyrka
Morgonmässa firas varje helgfri onsdag kl 08.00 

Österängs kyrka
Högmässa/gudstjänst firas varje söndag kl 10.00

Alla gudstjänster annonseras i Kristianstadsbladet och på hemsidan (se nedan).

Sinnesromässa

Sinnesromässan är en enkel mässa där gemenskap, enkelhet och sinnesro står i centrum. Musik har en given plats, liksom tystnaden och bönen.

Veckomässa

Välkomna till våra veckomässor. Fira den med oss torsdagar kl. 08.00 i Heliga Trefaldighets kyrka och onsdagar kl. 08.00 i Vilans kyrka.

Bok

Söndagens tema och texter

Här finner du de teman och texter som ligger till grund för gudstjänsterna

ljus präst

Våra olika gudstjänstformer

Svenska kyrkans gudstjänster utgår oftast från nedan gudstjänstformer.

Nattvard barn

Kyrkvärd & besöksvärd i kyrkan

Vill du hjälpa till i kyrkan?

Bibel

Svåra ord i gudstjänsten

Vad står de svåra orden för i vår gudstjänst?

Biskopar

Vad är liturgi - färger, kläder och textilier

Det sammanfattande begreppet för det som händer i gudstjänsten är liturgi (tjänst inför Gud).