Foto: Magnus Aronson/Ikon

Gudstjänst

Nya restriktioner begränsar antalet gudstjänstdeltagare till 8 personer, exklusive personal. Från och med 22/11 förinspelas söndagsgudstjänster och sinnesrogudstjänster. De publiceras på vår hemsida och facebooksida. ​Inga gudstjänster firas i kyrkorummen på ”vanliga” tider.

Gudstjänsten är kyrkans centrum där församlingen möter Gud i Ordet, Bönen och Sakramenten. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är välkomna att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor i mötet med Gud.
 
Nu kan Du be på nätet och ta del av andras böner www.svenskakyrkan.se/be/

Heliga Trefaldighets kyrka
Högmässa firas varje söndag kl 11.00
Morgonmässa firas varje helgfri torsdag kl 08.00

Norra Åsums kyrka
Högmässa firas varje söndag kl 11.00

Vilans kyrka
Morgonmässa firas varje helgfri onsdag kl 08.00

Österängs kyrka
Högmässa/gudstjänst firas varje söndag kl 10.00 (9.30 under sommaren)

Alla gudstjänster annonseras i Kristianstadsbladet och på hemsidan (se nedan).