Verksamhet

Diakoni, barn- ungdoms- och familjeaktiviteter, körer/musik, gudstjänster, och mötesplatser för både barn och vuxna. Vi har en bred verksamhet för människor i alla åldrar!