Verksamhet

Diakoni, barn- ungdoms- och familjeaktiviteter, körer/musik, gudstjänster, och mötesplatser för både barn och vuxna. Vi har en bred verksamhet för människor i alla åldrar!

Barn, ungdom & familj

Välkommen till våra mötesplatser för barn, unga och familj! Här kan barn och unga lära känna nya människor och vuxna utbyta funderingar och erfarenheter och skapa nya kontakter.

Diakoni, samtal och gemensamma aktiviteter

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst i våra kyrkor!

Körer och musik

Svenska kyrkan i Kristianstad har ett rikt och varierat musikliv. Vi arrangerar konserter och har en bred körverksamhet. Är du intresserad av att sjunga i kör? Då är du välkommen att ta kontakt med någon av våra musiker.

Samtalsstöd och tystnadsplikt

Under vissa tider när livet känns svårt finns möjligheten att prata med en präst eller en diakon.

Häktessjälavård

På häktet i Kristianstad bedrivs en omfattande verksamhet inom själavård och enskilda samtal.

Hjälp till!

Vi behöver din hjälp för att vi ska ha en levande kyrka!