Foto: Magnus Aronson /Ikon

Samtalsstöd och tystnadsplikt

Under vissa tider när livet känns svårt finns möjligheten att prata med en präst eller en diakon.

När livet gör ont och vi känner oro kan det vara skönt att prata med någon som står utanför. I samtalet kan du få hjälp att bearbeta den situation du står i just nu och det du bär med dig. Det kan handla om relationer, om livsval, om tro, ja, om allt det som berör våra liv på olika sätt. Välkommen att kontakta Svenska kyrkan för samtalsstöd! Det kostar inget och du är välkommen att höra av dig även om du inte är medlem i Svenska kyrkan.

Själavård

I enskild själavård får du möjlighet att prata med en präst eller diakon. Du är välkommen att höra av dig via telefon, e-post eller genom att ta upp önskemålet om enskilt samtal när du möter en präst/diakon. Du väljer själv vem du vill kontakta, (länk till personal). Enskild själavård kan även erbjudas när två eller flera vill prata om ett gemensamt bekymmer. För präster och diakoner är tron på Gud en bärande aspekt av livet, men det innebär inte att samtalen måste handla om trosfrågor, du är välkommen att höra av dig oberoende av vad för det är för bekymmer, livs- eller trosfrågor du vill prata om. Vid enskild själavård gäller tystnadsplikt, se nedan vad det innebär och hur det skiljer sig mellan olika yrkesgrupper.

Jourhavande präst

Telefonjour: Tillgänglig alla nätter mellan kl. 21:00-06:00, Tel: 112

Chatt: måndag-torsdag mellan kl. 20:00-24:00

Digitalt brev: du får svar inom 24 timmar

För mer info: Jourhavandeprast

Svenska kyrkan har också en finsk telefonjour (länk för info), som är öppen varje kväll mellan kl 21:00-24:00 och ett samiskt krisnätverk (länk för info), som tar emot samtal fredagar och söndagar mellan kl 20:00-24:00.

Bikt

Bikt erbjuds i flera olika kyrkotraditioner som ett redskap för försoning med Gud och med sig själv. Formen för hur bikten går till, kan skilja sig något mellan kyrkorna. Önskar du bikta dig i Svenska kyrkans sammanhang så kontaktar du någon av prästerna i Svenska kyrkan, (länk till personal). Du framför ditt önskemål om bikt och ni bestämmer var och när ni ska träffas. I Svenska kyrkan tradition inleds bikten oftast med ett samtal. Prästen har ovillkorlig tystnadsplikt vid bikt, se nedan. Samtalet övergår i att den som önskar få bikta sig får bekänna sin synd och skuld. Prästen överräcker därefter på Jesu Kristi uppdrag Guds förlåtelse till den som biktar sig.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt och sekretess ser olika ut för olika yrkesgrupper. Det finns många likheter mellan prästers och diakoners tystnadsplikt, men det finns också några skillnader.

Präster har absolut tystnadsplikt när det gäller överenskommen enskild själavård eller bikt. Att den är absolut innebär att det inte finns några undantag. Det innebär att prästen inte får avslöja något alls om samtalet, det vill säga; att sådant som framkommit vid enskild själavård och bikt får inte användas i annat sammanhang, prästen får inte anmäla något av det som sagts till någon myndighet, innehållet är dessutom undantaget från meddelarfriheten, prästen får inte inkallas som vittne vid domstol när det gäller sådant som framkommit vid enskild själavård eller bikt och det får inte heller röjas några uppgifter i skriftliga handlingar. Ytterst sett inte ens avslöja att samtalet ägt rum. Ingen kan lösa prästen från tystnadsplikten och den är livslång.

Diakoners tystnadsplikt är inte absolut. Det innebär att diakoner får lämna ut uppgifter om vad samtalet rört sig om, när den som begärt själavård medger det. Diakonen har också vittnesplikt och möjlighet att bryta tystnadsplikten när det föreligger anmälningsskyldighet enligt lag.