Avesta-Grytnäs pastorat

Rum för glädje, musik, gemenskap, stillsamhet omtanke och tro. Välkommen precis som du är, var i livet du än befinner dig.

Anmäl dig till barnverksamhetens grupper här! Anmälan öppnar den 7 januari kl. 9.00 och då finns länken här.