Avesta-Grytnäs pastorat

Rum för glädje, musik, gemenskap, stillsamhet, omtanke och tro. Välkommen precis som du är, var i livet du än befinner dig.

Barn och Familj i Avesta Grytnäs

Barn & familj

Hos Avesta-Grytnäs pastorat hittar du något för barn i alla åldrar. Besök gärna vår drop in-verksamhet eller var med i någon av våra andra grupper. Varje månad firar vi en familjegudstjänst där barnen står i centrum.

Anmäl dig till barn- och ungdomsgrupperna hösten 2023

Anmäl dig till barnverksamhetens grupper hösten 2023

Fyll i formuläret för anmälan till barnverksamhetens grupper för höstterminen 2023

Samtal & Stöd

Samtal & stöd

Ibland kan allt kännas botten, helt enkelt. Något oväntat kan ha hänt. Något blev inte som det skulle eller som du ville. Det finns många tillfällen då det kan vara skönt att få prata med någon. Du kan prata med en diakon eller präst. De har tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad ni har pratat om.

Kyrkogårdsförvaltningen Avesta-Grytnäs pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen i Avesta-Grytnäs pastorat

Vi upplåter gravplatser och ansvarar för drift och underhåll på kyrkogårdarna i Avesta och Grytnäs.

Engagera dig ideellt

Gör skillnad för andra människor - och dig själv

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv, men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.

En man torkar rent en köksbänk med en blå trasa.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"I ett samhälle där ökad effektivitet är det högsta goda behövs motkrafter. Krafter som hjälper oss att se och leva i vardagens relationer. Krafter som hjälper oss att fokusera på det verkligt goda. Som påminner oss att slå oss ned vid Jesu fötter och lyssna till hans ord. " Läs tankar inför helgen av prästen Erik Ringheim.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.