Foto: Magnus Aronson /Ikon

Engagera dig ideellt

Gör skillnad för andra människor - och dig själv

Vill du göra något för andra? Känner du att finns tid över i din vardag? Då ska du kontakta oss. Vi har en mängd olika verksamheter där du får bidra med det du vill och kan. Du kan exempelvis:

  • Medverka på vårt språkcafé, där du får träffa människor från världens olika hörn, lära dig om andra kulturer och prata svenska.
  • Bli en medarbetare på vår mötesplats i Avesta Galleria
  • Vara med i biståndsgruppen eller Grytnäs kyrkliga syförening, vars verksamheter bidrar till hjälporganisationer både inom och utanför svenska kyrkan.
  • Vara med på många roliga aktiviteter i samband med de två årliga kampanjerna för Svenska kyrkans internationella arbete - Julkampanjen och Fastekampanjen.
  • Bidra till, och vara med vid, våra olika gudstjänster.

Hör av dig så hittar vi din plats i vårt gemensamma Avesta-Grytnäs pastorat!

Kontakta oss och anmäl ditt intresse

Anna  Segerbo

Anna Segerbo

Avesta-Grytnäs pastorat

Kyrkoherde