Avesta församlingsgård
Foto: Sophie Åkerlund - Fotominnen

Personal på församlingsverksamheten

Kyrkoherde

Anna  Segerbo

Anna Segerbo

Avesta-Grytnäs pastorat

Kyrkoherde

Präster

Diakoner

Musiker

Barn- & ungdomspedagoger

Kanslipersonal

Församlingsvärdar

Lokalvårdare