Meny

Personal på församlingsverksamheten

Kyrkoherde

Anna  Segerbo

Anna Segerbo

Avesta-Grytnäs pastorat

Kyrkoherde

Präster

Madeleine Ingmarstedt

Madeleine Ingmarstedt

Avesta-Grytnäs pastorat

Präst

Joel Lundgren

Joel Lundgren

Avesta-Grytnäs pastorat

Präst, Sjukhuspräst

Diakoner

Inga Lundgren Mähler

Inga Lundgren Mähler

Avesta-Grytnäs pastorat

Sjukhusdiakon, Diakon

Magdalena Pettersson

Magdalena Pettersson

Avesta-Grytnäs pastorat

Diakoniassistent

Musiker

Eldar Levgran

Eldar Levgran

Avesta-Grytnäs pastorat

Kyrkomusiker

Irina Levgran

Irina Levgran

Avesta-Grytnäs pastorat

Kyrkomusiker

Anna Risberg

Anna Risberg

Avesta-Grytnäs pastorat

Musikpedagog

Barn- & ungdomspedagoger

Lina  Ahlberg

Lina Ahlberg

Avesta-Grytnäs pastorat

Samordnare för barn- och ungdomsverksamhet, Församlingspedagog

Marina Henriksson

Marina Henriksson

Avesta-Grytnäs pastorat

Barnledare

Tiffany Larsson (föräldraledig)

Avesta-Grytnäs pastorat

Barnledare

Mia Lindén

Mia Lindén

Avesta-Grytnäs pastorat

Församlingspedagog - ungdom/konfirmation

Kanslipersonal

Catrine Andersson

Catrine Andersson

Avesta-Grytnäs pastorat

Kanslist

Robert Eriksson

Robert Eriksson

Avesta-Grytnäs pastorat

Kommunikatör, IT-ansvarig

Pierre Ohlson

Pierre Ohlson

Avesta-Grytnäs pastorat

Kommunikatör

Församlingsvärdar

Susanne Steingruber

Susanne Steingruber

Avesta-Grytnäs pastorat

Församlingsvärdinna

Oliver Wennerström

Oliver Wennerström

Avesta-Grytnäs pastorat

Församlingsvärd

Lokalvårdare

Eva Blixt

Eva Blixt

Avesta-Grytnäs pastorat

Lokalvårdare

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Avesta-Grytnäs pastorat

Lokalvårdare