Samtal & Stöd

Samtal & stöd

Ibland kan allt kännas botten, helt enkelt. Något oväntat kan ha hänt. Något blev inte som det skulle eller som du ville. Det finns många tillfällen då det kan vara skönt att få prata med någon. Du kan prata med en diakon eller präst. De har tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad ni har pratat om.

Behöver du någon att prata med?

Någon att prata med

Våra präster och diakoner lyssnar och ger stöd när du drabbats av sorg, kris eller andra svårigheter i livet.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på Avesta lasarett som ett stöd till patienter, närstående och personal.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Engagera dig ideellt

Gör skillnad för andra människor - och dig själv

Mer om diakoni

Diakoni är kyrkans omsorgsarbete. Det handlar om att genom delaktighet och respekt möta människor i utsatta livssituationer.

Läs mer om kyrkans diakonala uppdrag på svenska kyrkans nationella sida.

Kontakta våra diakoner