Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni, samtal & stöd

Stöd när livet är svårt.

mer om diakoni

Diakoni är kyrkans omsorgsarbete. Det handlar om att genom delaktighet och respekt möta människor i utsatta livssituationer.

Läs mer om kyrkans diakonala uppdrag på svenska kyrkans nationella sida.

Kontakta våra diakoner

Inga Lundgren Mähler

Inga Lundgren Mähler

Avesta-Grytnäs pastorat

Sjukhusdiakon, Diakon