händer
Foto: Josefin Casteryd / IKON

Diakoni, samtal & stöd

Stöd när livet är svårt.

mer om diakoni

Diakoni är kyrkans omsorgsarbete. Det handlar om att genom delaktighet och respekt möta människor i utsatta livssituationer.

Läs mer om kyrkans diakonala uppdrag på svenska kyrkans nationella sida.

Kontakta våra diakoner