Kyrkogård
Foto: Maria Svensk

Gravtyper

Att välja gravtyp kan väcka många frågor. Vi vägleder dig genom alternativen.

Här kan du läsa om gravtyperna vi erbjuder på kyrkogårdarna i Avesta och Grytnäs. Observera att gravstenar och annan gravutsmyckning kallas "gravvård".

Kistgravplats

Kistgravplats är en gravplats för en eller flera kistor. I en kistgravplats ryms vanligtvis också urnor. Anhöriga för närvara vid gravsättning.

Kistgravplats måste ha gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavare får sätta upp gravvård och plantera på gravplatsen.

Upplåtelsetid: 25 år med möjlighet att förlänga/överlåta gravrättsinnehav. 

Urngravplats

Urngravplats är en gravplats avsedd för urnor, det kan finnas plats för upp till 6 st. Anhöriga för närvara vid gravsättning.

Urngravplats måste ha gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavare får sätta upp gravvård och plantera på gravplatsen.

Upplåtelsetid: 25 år med möjlighet att förlänga/överlåta gravrättsinnehav.

Askgravplats

Askgravplats är en gravplats för 1-2 askor. Askgravplatsen är ett bra alternativ för den som vill ha en grav märkt med namn, men inte vill ha så mycket skötsel att tänka på. På en askgravplats förekommer det en kollektiv plantering och den enda utsmyckning som är tillåten är snittblommor i vas under hela året och ljus eller lykta från 1 oktober till 30 april. Anhöriga för närvara vid gravsättning.

Askgravplats måste ha gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavare får inte sätta upp gravvård eller plantera på askgravplatsen.

Upplåtelsetid: 25 år med möjlighet att förlänga/överlåta gravrättsinnehav. En askgravplats kostar 6000 kr, vilket inkluderar gravsten med namnbricka och gravskötsel under ordinarie upplåtelsetid.

Minneslund

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär - den avlidnes aska grävs ner inom ett gemensamt område. Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen. Vid gravsättning får anhöriga inte närvara. Askans läge markeras inte och det är inte tillåtet för anhöriga/besökare att sätta upp gravvård eller plantera i minneslunden. Utsmyckning med snittblommor och ljuständning får ske på särskilt anordnad plats.

I minneslunden förekommer inte gravrättsinnehavare och upplåtesetid.