Gravar
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Begravningsavgift

Avgift som betalas av samtliga skattepliktiga och finansierar begravningsverksamheten.

Begravningsverksamheten är en samhällsuppgift som innebär att en huvudman ska tillhandahålla och sköta gravplatser och griftegårdar samt ombesörja kremationer och gravsättningar. I Avesta kommun sköts begravningsverksamheten av Svenska kyrkan.

För att finansiera begravningsverksamheten betalar alla som är folkbokförda och skattepliktiga i Sverige en så kallad begravningsavgift. I avgiften ingår bland annat lokal för begravningsceremoni, kremering, gravsättning, gravplats i 25 år och skötsel av kyrkogårdens allmäna ytor. 

Skötsel av gravplats ingår inte i begravningsavgiften, för detta kan man teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen eller välja att sköta gravplatsen själv.

Läs mer om begravningsavgiften på Svenska kyrkans nationella sida