Kyrkogårdsförvaltningen Avesta-Grytnäs pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen i Avesta-Grytnäs pastorat

Vi upplåter gravplatser och ansvarar för drift och underhåll på kyrkogårdarna i Avesta och Grytnäs.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen i Avesta-Grytnäs pastorat

Telefon: 0226-46 47 00, knappval 2

E-post: avestagrytnas.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Avesta begravningsplats, Älvbrovägen 11

Postadress: Avesta Grytnäs pastorat, Bruksgatan 1, 77431 Avesta

Gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt. Att vara gravrättsinnehavare innebär både rättigheter och skyldigheter.

Färggranna blommor vid grav

Gravskötsel

Skötselansvar för enskilda gravar vilar på dess gravrättsinnehavare - men vi hjälper gärna till! Här hittar du våra skötselerbjudanden.

Kyrkogård

Gravtyper

Att välja gravtyp kan väcka många frågor. Vi vägleder dig genom alternativen.

Gravar

Begravningsavgift

Avgift som betalas av samtliga skattepliktiga och finansierar begravningsverksamheten.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor kring begravning, gravrätt och gravvård på våra kyrkogårdar.