Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på Avesta lasarett som ett stöd till patienter, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden och finns till för patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkans tjänster är avgiftsfria. De som arbetar där har tystnadssplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan på Avesta lasarett erbjuder bland annat:

  • enskilt samtal eller själavård
  • krisstöd vid akut händelse
  • avskeds- eller minnesstund
  • enskild andakt eller förbön

Du är alltid välkommen till vårt andaktsrum på lasarettet som finns på bottenvåningen nära huvudentrén.

Mer om sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården och finns till för patienter, närstående och personal. Läs mer om initiativet på den nationella portalen: www.sjukhuskyrkan.se

Kontakta sjukhuskyrkan på Avesta lasarett