Foto: Linda Mickelsson / IKON

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor kring begravning, gravrätt och gravvård på våra kyrkogårdar.

 

Vad kostar en gravsättning?

Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift via skatten som bland annat ger rätt till fri gravsättning på allmän begravningsplats. Dödsbo eller anhöriga betalar aldrig extra för gravsättning. 

Begravningsavgiften täcker dock inte gravvård (gravsten, kors eller annan utsmyckning) -  det ordnar anhöriga själva undantaget de väljer en askgravplats. Askgravplats kostar i nuläget 6000 kr. Avgiften inkluderar gravsten med namnbricka och gravskötsel under ordinarie upplåtelsetid som är 25 år.

Vad händer då man återlämnar en gravplats?

Vid återlämnande av en gravplats undersöker kyrkogårdsförvaltningen om det finns kulturella orsaker till att ha gravplatsen kvar. I dessa fall tar kyrkogårdsförvaltningen över skötseln och gravplatsen blir en så kallad förvaltningsgravplats.

Saknas skäl att bevara en gravplats så dokumenteras den, gravvård (sten/kors) tas bort och en eventuell rabatt blir igensådd. När en gravplats återlämnas har anhöriga sex månader på sig att själva ta vara på gravvården, och de måste då lämna intyg på att gravvården inte kommer användas på ett ovärdigt sätt. Önskar de anhöriga inte behålla gravvården tar kyrkogårdsförvaltningen bort den kostnadsfritt.

Hur länge får man ha en gravplats?

En gravplats får vara kvar så länge det finns en aktiv gravrättsinnehavare, under förutsättning att upplåtelsen av graven förnyas och att den sköts om. Vid gravsättningen upplåts gravplatsen i 25 år. När 25 år har gått och förutsatt att ingen ny har blivit gravsatt, kan man som gravrättsinnehavare förnya sin upplåtelse med 15 år i taget. Vid förnyelse av upplåtelse tas en administrativ kostnad ut. Nuvarande kostnad för förnyelse är 500 SEK. Avgiften debiteras genom faktura.

Vilka gravtyper kan man välja mellan?

På Avesta och Grytnäs kyrkogårdar finns kist- och urngravar, askgravplats och minneslund. Läs mer om våra gravtyper här.

Får man vara med vid gravsättning i minneslund?

Minneslund är en anonym gravtyp och därför får man inte närvara vid gravsättningen. Anhörig får ett skriftligt meddelande om att gravsättningen blivit genomförd.

får jag  själv välja blomtyp om jag beställer skötsel genom kyrkogårdsförvaltningen?

Dessvärre inte, med den omfattning av växter vi köper in så är det inte möjligt att beställa särskilda blommor. Önskar du i förväg få reda på vilka blommor som ska planteras kommande säsong kontaktar du oss på kyrkogårdsförvaltningen.

Jag vill sprida en aska, behöver jag tillstånd för det?

Ja, tillståndet ansöker du om hos länsstyrelsen. Det är också fördelaktigt om du kontaktar kyrkogårdsförvaltningen där askan förvaras och meddelar detta.

Varför sitter det en grön skylt vid gravplatsen?

Kyrkogårdsförvaltningen sätter ut en grön skylt vid gravplatsen när vi önskar få kontakt med personer med en anknytning till graven. I regel handlar det om att gravplatsen saknar en aktiv gravrättsinnehavare. Upptäcker du en grön skylt vid en grav du har anknytning till ber vi dig ringa det telefonnummer som står på skylten eller, om möjligt, ta kontakt med personal på kyrkogården.

Varför sitter det ett band och en träpinne vid gravplatsen?

Kyrkogårdsförvaltningen har en skyldighet att kontrollera gravvårdar (stenar/kors) så att det inte föreligger någon fallrisk. Sitter det ett band med en träpinne runt gravvården har den blivit utdömd som osäker under vår kontroll och bör åtgärdas. Främsta skälet till en utdömning är att sockeln stenen står på är osäker, men det kan också bero på att de dubbar som ska hålla fast stenen i sockeln inte är reglementsenliga. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för konsultation eller, om stenen blivit monterad de senaste åren, ta kontakt med den stenhuggare som utförde monteringen.

Frågor och Svar om gräsklippningen vid kyrkogårdarna

Frågor och svar om gräsklippningen på kyrkogårdarna

Varför har gräset fått växa så högt på vissa gravar? Här hittar du vanliga frågor och svar kring grundskötsel.

Hittar du inte svaret på det du undrar? Ställ din fråga här!