kyrkogård
Foto: Michael Hjelt

Personal på kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschef

Johan Jernberg

Johan Jernberg

Avesta-Grytnäs pastorat

Kyrkogårdschef

Kyrkogårdsassistent

Vaktmästare