Foto: Josefin Casteryd

Gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt. Att vara gravrättsinnehavare innebär både rättigheter och skyldigheter.

Gravrätten ger dig rätt till en specifik gravplats i 25 år. Därefter kan gravrätten förlängas 15 år i taget mot en administrationsavgift.

Som innehavare av en gravrätt har du rätt att bestämma hur gravanordningen, till exempel gravstenen, ska se ut och vem som skall gravsättas i graven. En gravrättsinnehavare har alltid rätt att gravsättas i den grav hon eller han är innehavare till.

Även om gravrättsinnehavaren får bestämma en gravs utseende kan det förekomma regler i ett kyrkogårdskvarter som måste följas. Exempelvis kan vissa kvarter ha en bestämd högsta höjd på gravstenarna, eller endast liggande stenar. En gravplats får heller ej väcka anstöt och måste alltid godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrätten innebär också skyldigheter. Du som innehavare är skyldig att se till så gravplatsen är i vårdat skick. Är den inte det så kan gravrätten förverkas och återgå till förvaltningen.

Läs mer om gravrätt på Svenska kyrkans nationella sida.