Motionera själen med en svenskkyrklig klassiker

Motionera själen med kyrkklassikern

I kyrkans klassiker behöver du inte skida, cykla, simma eller springa. Istället får du läsa bibeln, fira gudstjänst, be och träna din omtanke om andra.

- Varje kyrkoår tillsammans med Jesus är en upptäcktsresa - ett förväntansfullt "Ja" till hans inbjudan om att vi ska "följa med och se".

Anta utmaningen, greppa trons pilgrimsstav och häng med!

Med kyrkklassikern kan du på ett enkelt och metodiskt sätt upptäcka kyrkans tro och liv. Metoden passar nyfikna nybörjare, allmänt intresserade och veteraner som behöver ny inspiration.

”Grenarna” i kyrkans klassiker är:

BÖN: Bönen är trons modersmål. Pröva på att be varje dag/kväll
under två månader.

BIBELLÄSNING: Läs ett urval av Bibelns klassiska texter.

GUDSTJÄNST: Fira tolv gudstjänster, där fyra tillfällen är under kyrkans största högtider. I Avesta och Grytnäs kyrkor träffas vi efter gudstjänsterna och pratar om klassikern.

OMTANKE: Gör till en vana att då och då – hemma eller i kyrkans ljusbärare – tända ett ljus för någon som du vet har det jobbigt. Att tänka på andra är ett sätt att be för andra.

Alla som vill ska kunna genomföra kyrkans klassiker här i Avesta och Grytnäs. Du behöver en bibel och en psalmbok. De finns att låna på pastorsexpeditionen. Bibeln finns också att läsa på bibeln.se

I foldern ”Motionera själen” hittar du enkla instruktioner för hur du ska ta dig an de olika uppgifterna. Foldern finns på pastorsexpeditionen, i kyrkorna eller be en präst eller diakon att skicka en till dig.
avesta-grytnas.pastorat@svenskakyrkan.se  eller 0226- 46 47 01

- Uppgifterna är inga krav, de ska mer ses som ett stöd för att på ett konkret sätt leva sin tro, eller kanske finna den. Det är inte den egna prestationen, vad vi gör, som är viktigt utan vad Gud gör under vandringen.

Utmaningen är tänkt att pågå under ett år, och efter att foldern fyllts i skickas den in till kyrkoherde Anna Segerbo som då skriver ett diplom. Du kan också lämna den till pastorsexpeditionen eller till en präst eller diakon så vidarebefordras den. Om du vill, när du fått ditt diplom, kom till en gudstjänst och ta emot en gåva.

Skicka din genomförda klassiker till vår kyrkoherde:

Anna Segerbo
Avesta Grytnäs pastorat
Bruksgatan 1
774 31 Avesta

facebook.com/kyrkklassikern