Foto: Henrik Nilsson

Munka Ljungby församling

Munka Ljungby församling är naturskönt belägen i nordöstra delen av Ängelholms kommun där slätten och skogsbygden möts.

Välkommen till oss!

Varje söndag firar vi mässa eller gudstjänst i någon av våra kyrkor. Läs mer om kommande gudstjänster

Vi uppmanar fortfarande besökarna att hålla avstånd och noggrann handhygien, använda handsprit, hälsa med en vinkning och inte gå på gemensamma sammankomster om man känner förkylningssymptom.

Vill du tända ett ljus och be en bön? Besök gärna våra kyrkor, de står vanligtvis öppna dagtid på vardagarna när vaktmästarna är på plats.

Vid önskemål om enskild nattvard, vänligen kontakta någon av prästerna.

Mässa i enkelhet

Mässa i enkelhet firas kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka, med tid för egen stillhet och tystnad, sista onsdagen i varje månad. Nästa gång blir onsdagen den 29 juni.  

Vid önskemål om enskild nattvard, kontakta någon av prästerna. 

Tåssjöträffen

Torsdagen den 30 juni kl. 14.00 i  Tåssjö församlingshem med trevlig gemenskap. Fika serveras till självkostnadspris.
Tåssjöträffen har vi sista torsdagen i varje månad (ej röd dag)

Jazz i sommarkvällen

Sommarmusik onsdagen den 6 juli kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka med Hallavara Stompers - Bjärebandet som spelar svängig New Orleansjazz blandat med lite andra härliga låtar.
Fri entré!

Nu kan du anmäla dig till konfirmation 2023

Svenska kyrkan i utlandet - SKUT

Ska du resa utomlands i sommar? Du vet väl om att Svenska kyrkan i utlandet finns över hela världen? Numera finns en app som heter ”Church Abroad Utlandskyrkan” och när du registrerat dig så kan du bland annat välja en utlandsförsamling du är intresserad av och få information om vad som händer just där.

Läs mer här om Svenska kyrkan i utlandet

Om du vill stötta verksamheterna så kan du till exempel köpa fina saker i webbshoppen:
https://webbshop.svenskakyrkan.se/gåvor-smycken-med-mera

Café Össjö

Foto: Kristina Johanson IKON

Torsdagen den 7 juli kl. 14.00 serveras det kaffe till självkostnadspris och trevlig gemenskap på Cafè Össjö i församlingshemmet. 
Café Össjö har vi första torsdagen i varje månad

Öppen kyrka

Foto: Kristin Lidell IKON

Café i Munka Ljungby kyrka tisdagen den 12 juli med fika till självkostnadspris och trevlig gemenskap.
Öppen kyrka har vi andra tisdagen i varje månad

En musikalisk resa i tid och rum

Sommarmusik onsdagen den 20 juli kl. 18.30 i Tåssjö kyrka. Systrarna Mikaela och Alexandra Brorsson bjuder på en blandning av klanger, genrer och musikaliska pärlor. Allt från traditionell folkmusik på fiol och dragspel till klassiska mästerverk av Brahms på 4-händigt piano. Med text och ton bjuder de på en musikalisk resa i tid och rum.
Fri entré!

Körkonsert

Tisdagen den 26 juli kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka. Evangelische Kammerchor från Ängelholms vänort Kamen i Tyskland medverkar under ledning av dirigent och organist Thorsten Menne. Fri entré!

En gåva för världen

ACT är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. De arbetar tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga runt om i världen långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. De har två stora insamlingskampanjer varje år, fasteaktionen och julinsamlingen. Om du vill veta mer om Act Svenska kyrkan kan du gå in på följande hemsida:

https://www.svenskakyrkan.se/act

Det statliga biståndet i Sverige till ACT och andra hjälporganisationer kommer att minska framöver och därmed kommer behovet av enskilda personers engagemang och gåvor att öka. Läs mer här:

En hundradel för världen

Kyrkbladet

Fyra gånger om året ger vi ut Kyrkbladet med kalendarium och information om vad som händer hos oss och den delas ut med post till alla hushåll i församlingen. 

För eventuella synpunkter på denna information:
kontakta pastorsexp. tel 0431-40 23 00 eller
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Se den senaste foldern från Munka Ljungby församling här (pdf)

Internationella gruppen

För dig som vill engagera dig i internationella frågor. 
Läs mer här

Ängsprojekt på Munka Ljungby kyrkogård

Foto: Jenny Huléen Andersson

Medan vi arbetade med vårt biprojekt från hösten 2018 fram till sommaren 2019 så började det surras om att anlägga en äng i slänten ner mot ån på Munka Ljungby kyrkogård och sommaren 2020 påbörjades arbetet.

Ängen blommar sommaren 2021

Varför anlägga en äng?
Framför allt för att gynna den biologiska mångfalden. Många av våra vilda ängsväxter har inte längre några naturliga platser att växa på, vilket gör att även de vilda pollinerarna får svårt att hitta mat och blir då färre. Detta gör i sin tur att våra vilda fåglar får mindre mat att föda upp sina ungar på. På sikt leder detta till en kedjereaktion med allt fler hotade arter.

Vi vill också att våra barn och ungdomar i verksamheten ska vara delaktiga i vårt ängsprojekt och bli medvetna om värdet i att vara rädd om vår natur. På köpet blir vi förhoppningsvis också självförsörjande med ängsblommor att dekorera kyrkan med sommartid.

Här kan ni följa vårt arbete med ängen

Här kan ni läsa mer om biprojektet 

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

Kyrkoval den 19 september

I kyrkovalet röstar väljarna om vem som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren över bland annat vad kyrkan ska göra och vad det får kosta samt uppföljning av den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro och att möta och hjälpa utsatta människor.

Valresultat

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. I kyrkovalet kallas de grupper som ställer upp för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och grupper formade för att delta i kyrkovalet. Vissa av grupperna är knutna till politiska partier, andra hålls ihop av ideologier och gemensamma intressen.

Till kyrkofullmäktige i Munka Ljungby församling finns det två olika nomineringsgrupper att välja på: Arbetarepartiet - Socialdemokraterna och Kyrkans Framtid i Munka Ljungby Församling.

Här kan du se deras information och kandidater:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Kyrkans Framtid i Munka Ljungby Församling

Här finns mer information om kyrkovalet:

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Sankta Thoras pilgrimsled

Foto: Magnus Aronson/IKON

Sankta Thoras pilgrimsled är en ca 10 mil lång vandringsled som går på mindre vägar genom de natursköna församlingarna på Bjäre. Vissa delar sammanfaller med Skåneleden.

Läs mer här om Sankta Thoras pilgrimsled 

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

Läs mer om fairtrade

 

 

Gravrättsinnehavare sökes!

Foto: Henrik Nilsson

Denna skylt vid en grav betyder att vi behöver kontaktuppgifter till någon anhörig eller närstående som kan vara ansvarig för graven, s k gravrättsinnehavare. Församlingen är skyldig att ha någon ansvarig för varje grav.

OBS! Det kostar inget att vara gravrättsinnehavare!

  

Skyltarna som satts ut kommer att stå kvar över minst två allhelgonahelger. I väntan på att någon anmäler sig som gravrättsinnehavare kommer graven att stå orörd och inte att skötas av församlingen då det är gravrättsinnehavaren och inte kyrkan som äger rätten till platsen.

  

Gravrätten på de gravar som efter denna tid fortfarande inte har någon innehavare kommer att återgå till församlingen. I samband med detta upphör alla möjligheter att smycka graven, stenarna kan tas bort och graven kan återanvändas.

Känner du till något om dessa gravar eller är du direkt anhörig:
Kontakta personalen på kyrkogården eller pastorsexpeditionen för mer information:

munka.forsamling@svenskakyrkan.se
0431-40 23 00 (svarar säkrast förmiddagar kl. 9-12)