Foto: Andreas Thalenius

Lindome församling

Vi vill vara en mötesplats för Gud och varandra genom hela livet.

Obs: vill du se hela Facebook-sidan, klicka på rubriken ”Lindome församling”, eller på Facebook-loggan i det högra hörnet av varje inlägg.

Konfirmation

Välkommen med din anmälan! Här hittar du också mer info!

Ledig tjänst: Kantor i Lindome församling

Ser du en glädje i att jobba med musikverksamhet inriktad mot barn och unga samt ha traditionella kantorsuppgifter då är tjänst i Lindome något för dig!

En blandad ungdomskör sjunger i en kyrka.

Ledig tjänst: Ungdomspedagog/fritidsledare i Lindome 100%

"Tillsammans med ungdomsdiakon bildar du ett team för ungdomarna i församlingen. Du bör trivas med att vara navet i ett livaktigt och stort konfirmand- och ungdomsarbete."

Alpha

Viktiga samtal, fika och föredrag om livets stora frågor, för dig som är nyfiken på tro!

Vi söker släktingar eller närstående till ett trettiotal gravar

För att gravboken ska bli uppdaterad önskar församlingen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till de gravsatta. Du hittar listan över vilka gravar det gäller samt mer information här:

Samtal och stöd

Vi finns här som stöd och bollplank, för själavård och förbön. Du är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra präster eller diakoner. Vi har även samtalsgrupper och Leva vidare-grupp för dig som drabbats av sorg.


Personal

Vill du boka dop, vigsel eller begravning? Har du frågor om våra aktiviteter eller något annat? Välkommen att kontakta expeditionen. Söker du någon särskild? Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra medarbetare.

Bli medlem

Alla är välkomna till Lindome församling. Du kan vara med i aktiviteter och verksamheter och delta i gudstjänsten även om du inte är medlem i Svenska kyrkan. Om du önskar bli medlem, läs mer här.