Solnedgång i skärgården. I vattnet ser man siluetten av en svan som simmar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Information till dig som mist en anhörig

Här har vi samlat information för dig som planerar en begravning.

Dödsfall och dödsbevis

Läkare intygar dödsfallet och utfärdar dödsbevis. Detta skickar läkaren till Lokala skattemyndigheten, som utfärdar gravsättningsintyg. Intyget beställes av Lokala Skattemyndigheten (två vid kremering).

Begravningsakt/gudstjänst

Tid för begravning i Lindome kyrka eller Cederhuset, som användes både vid kyrklig och borgerlig begravning, bokas via församlingsexpeditionen, oftast via en begravningsbyrå. Tillhörde den avlidne Svenska kyrkan får du begravningsgudstjänst med präst, kyrka och organist. Tillhörde den avlidne något annat trossamfund, bör kontakt tas med dem. Vill du ha hjälp av borgerlig begravningsförrättare, hör med kommunens växel eller en begravningsbyrå. Anhörig eller annan person kan också hålla borgerlig begravningsakt.

Begravningslagen

Begravningslagen säger att där någon är folkbokförd vid sin död har man rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Det kan finnas möjlighet att på samma villkor få en gravplats på annan ort, vilket dock förutsätter att där finns ledig plats. Det är viktigt att de efterlevande är överens om valet av gravplats. Med respekt för avliden ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas. Flyttning av stoft godkännes endast i yttersta undantagsfall. Om de efterlevande är tveksamma om val av gravplats är det generellt sett bättre att vänta något med gravsättningen än att riskera att det blir fel. När det gäller urna medger lagen att man väntar upp till ett år med gravsättningen. Under tiden förvaras urnan avgiftsfritt i Cederhuset.

Gravrättsinnehavare

Har man redan en gravplats i släkten kan denna kanske användas.  Vid ny gravsättning i redan upplåten grav förlängs den avgiftsfria tiden i ytterligare 25 år.  Ny gravplats beställs genom församlingsexpeditionen och kyrkogårdsvaktmästarna. Beställning av begravning görs av gravrättsinnehavare eller av anhöriga/dödsbodelägare. När anhöriga valt en gravplats ska de bland sig utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen och vara gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren bestämmer över vem/vilka som ska gravsättas i graven och ansvarar också för gravens skötsel. I ett avtal mellan gravrättsinnehavare och begravningsverksamheten förbinder sig gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat och värdigt skick, vilket innebär att graven måste ses till flera gånger under vår/sommar/höst. Tyvärr förekommer det att gravar missköts, upphör att skötas, vilket kan medföra att gravrätten förverkas.  Det är möjligt att mot avgift uppdra åt Lindome församling att sköta graven. Se gravskötsel.

Det finns inget krav på att en gravplats ska ha en gravvård (gravsten eller gravanordning). Om gravrättsinnehavare väljer att förse graven med en gravvård,  kan det göras när som helst under upplåtelsetiden. Innan man skaffar en gravvård måste en skriftlig ansökan lämnas in. När den blivit godkänd kan gravvård monteras. Gravrättsinnehavaren svarar för gravvårdens samtliga kostnader.