Lukas

Lukas är namnet på vår ungdomsgrupp som ses fredagar kl 18-24 i Församlingscentrum. Här kan du hänga med kompisar och fika. Varje vecka har vi också program och en andakt.

Café

Öppet café med kaffe, te, saft och någon kaka, ofta hembakad. Vi spelar spel, pratar, gör läxor och läser bibeln tillsammans eller bara fikar! 
Kl 18.00-19.00

PRogram 

Ny programpunkt varje fredag. För mer info och program, se vår instagramgrupp: ”FC_lukas” eller kontakta ungdomsledare Roland Dahl.
Kl 19.00-20.30

Andakt

En ungdomsanpassad aftonbön med tilltal, möjlighet till ljuständning eller andra former av bön, mycket lovsång.
Kl 20.30