Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt vid livets slut. Den kan också vara en källa till kraft för de anhöriga.

I begravningsgudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Gudstjänstens djupaste ärende är att överlämna den som är död i Guds händer. 

Det är angeläget att församlingen så snart som möjligt får kännedom om dödsfallet. Vanligen vänder sig de anhöriga först till en begravningsbyrå. Byrån bör då så snart som möjligt meddela dödsfallet till församlingsexpeditionen. Detta gäller även i de fall där begravningen skall äga rum i annan församling eller i annan ordning.

Själaringning

Själaringning sker kl 11 i Lindome kyrka. Antingen samma dag som dödsfallet anmäls eller enligt önskemål om dag och när möjlighet finns.   
Själaringning för personer som vid dödsfallet tillhör annan församling kan förekomma efter önskan om detta. Däremot görs inte själaringning om den avlidne inte tillhör Svenska kyrkan.

Tacksägelse

Tacksägelse sker på söndagar i samband med gudstjänst. Tacksägelse innebär att den avlidnes namn nämns i gudstjänstens förbön och att ett ljus tänds som en symbol för vårt hopp om evigt liv. Därefter ringer kyrkklockorna. Tacksägelse kan göras även för personer som vid tillfället för dödsfallet tillhör en annan församling. Var den döde inte medlem i Svenska kyrkan sker inte tacksägelse

Bårtäcke

Bårtäcke är ett alternativ till kistdekoration. Lindome kyrka har bårtäcke för utlåning som är vackert och stilfullt. Ett plexiglas läggs på bårtäcket i de fall man önskar lägga handbuketter på kistan. Kontakta vaktmästare för mer information.

Bårtäcke med gul löpare Foto: Jonas Roos
Bårtäcke med rutig löpare Foto: Jonas Roos
En rosa och lila blombukett.

Lindome Blomsterfond

Lindome Blomsterfond har sedan 1956 hjälpt till med att förmedla gåvor till behövande inom Lindome församling via församlingens diakoniarbete. Minst en gång varje år glädjer vi dessutom de boende på Brogården genom att bjuda på ”kaffe med dopp” och underhållning.